ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015002800182-2015-000900182-2015-0009Доставка чрез стоковата борса на Горива (Безоловен бензин А95Н, Дизелово гориво, Газ Пропан-бутан) за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2017 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки отворена  BG3332015-12-14 15:24:49 2015-12-14 16:54:570.00
000012015003090493269049326“Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Венец през 2016 г.” с шест обособени позиции: 1. Застраховка на Имущество; 2. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; 3. Застраховка „Автокаско” на МПС; 4. Доброволна застраховка „Злополука на местата в МПС” и задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз; 5. Групова застраховка „Злополука” на безработни лица, полагащи обществено полезен труд; 6. Застраховка „Злополука” – задължително застраховане на доброволно формирование. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги отворена 66510000BG3332015-12-30 08:52:342016-01-12 16:30:002015-12-30 16:16:0212800.00
000012016003100182-2016-000100182-2016-0001“Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Венец, по предварителни заявки” с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Хляб, хлебни изделия, брашно и други; Мляко, млечни продукти, яйца и други; Месо, месни продукти, риба и други; Варива, подправки, олио, оцет и други; Плодове, зеленчуци и други; Захар и други и Обособена позиция №2: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15810000, 15870000 и др.BG3332016-02-29 14:14:572016-03-28 16:30:002016-02-29 15:09:29100000.00
000012016003200182-2016-000200182-2016-0002“Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България” с 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Хляб, хлебни изделия, и други; Мляко, млечни продукти, яйца и други; Месо, месни продукти, риба и други; Варива, подправки, олио, оцет и други; Плодове, зеленчуци и други; Захар и други и Обособена позиция №2: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки отворена 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 03200000, 15833000 и др.BG3332016-03-24 14:12:092016-04-21 16:30:002016-03-24 15:47:00115000.00
000012016003300182-2016-000300182-2016-0003„Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ "РАДОСТ", с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”, което включва изпълнението на енергоспестяващи мерки като: - Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив - Топлоизолация на под - Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация и котелна инсталация - Изграждане на соларна инсталация за БГВ - Подмяна на осветители ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство прекратена 45000000, 45321000, 45331100BG3332016-04-11 13:54:372016-05-10 16:30:002016-04-11 15:58:32131038.82
000012016003400182-2016-000400182-2016-0004„Рехабилитация на улица „Крайречна” в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45233200BG3332016-04-13 10:46:032016-05-11 16:30:002016-04-13 12:28:49145142.79
000012016003500182-2016-000500182-2016-0005„Изпълнение на допълнителни непредвидени СМР на обект: „Водоснабдяване висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. "В. Левски", с. Изгрев, община Венец””ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениестроителство отворена  BG3332016-04-13 14:21:04 2016-04-13 15:51:0941619.00
000012016003600182-2016-000600182-2016-0006„Извършване на строително-ремонтни работи в общ. Венец, обл. Шумен, с два подобекта: кметство с. Дренци и кметство с. Борци”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство отворена 45261910, 45410000, 45442110, 45431100, 45442100BG3332016-04-14 11:59:042016-05-12 16:30:002016-04-14 12:26:1028964.34
000012016003700182-2016-000700182-2016-0007„Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на Община Венец” по 3 обособени позиции, както следва: ОП 1 - „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за „Строителство и реконструкция на общински пътища в община Венец”, ОП 2 - „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за „Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Венец, община Венец”, ОП 3 - „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект за „Изграждане на стадион в с.Осеновец, община Венец”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги отворена 71320000BG3332016-04-14 14:22:482016-05-13 16:30:002016-04-14 17:41:3797870.00
000012016003800182-2016-000800182-2016-0008“Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016/2017 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена66033.0060130000BG3332016-08-02 15:12:242016-08-24 16:30:002016-08-02 16:08:0766033.00
000012016004000182-2016-000900182-2016-0009„Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ "РАДОСТ", с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”, което включва изпълнението на следните енергоспестяващи мерки: - Топлоизолация на стени - Топлоизолация на покрив; - Топлоизолация на под; - Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация и котелна инсталация - Изграждане на соларна инсталация за БГВ; - Подмяна на осветители. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена131038.8245000000, 45321000, 45331100BG3332016-08-16 12:37:452016-09-19 16:30:002016-08-16 17:46:27131038.82
0000120160041905546101-2016“Доставка на строителни материали – варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък, за нуждите на Община Венец, кметствата и детски градини, по населени места” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена30000.0044100000BG3332016-08-17 15:16:322016-08-24 16:30:002016-08-17 16:01:4730000.00
0000120160042905657202-2016“Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства на Младежки дом, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена62232.4245212300BG3332016-09-15 15:32:362016-10-03 16:30:002016-09-15 16:06:3662232.42
000012016004200182-2016-001000182-2016-0010„Рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Вапцаров” и площадка в УПИ I-470, кв. 35, в с. Ясенково, община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена72746.5045233252BG3332016-10-10 16:05:082016-11-08 16:30:002016-10-10 16:29:4072746.50
000012016004300182-2016-001100182-2016-0011„Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, обл. Шумен със 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Венец – ул.”Шипка”, ул.”Хан Крум” и ул.”Мир”; Обособена позиция 2 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Борци – ул.”Стара Планина” и ул.”Христо Ботев ”; Обособена позиция 3 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Осеновец – ул.”Балчик” и ул.”Кишинев” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопублично състезаниеотворена641742.6745233252BG3332016-10-28 11:59:252016-11-25 16:30:002016-10-28 13:38:41641742.67
00001201600469058990 03-2016„Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена66577.1745212100BG3332016-11-23 16:11:152016-12-08 16:30:002016-11-23 16:43:0066577.17
0000120160046905928704-2016„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Венец през 2017 година“ ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена67500.0090620000, 90630000BG3332016-11-30 15:51:322016-12-07 16:30:002016-11-30 16:05:4067500.00
000012016004700182-2016-001200182-2016-0012“Специализиран превоз на учители на територията на община Венец” по обособени позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Капитан Петко и обратно; IV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно; V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена147083.3260130000BG3332016-12-01 15:43:042016-12-22 16:30:002016-12-01 16:31:33147083.32
0000120170048906114705-2017“Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали и Позиция №2: Доставка на ВиК материали” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена51000.0044110000BG3332017-02-03 15:34:022017-02-10 16:30:002017-02-03 15:48:2251000.00
0000120170049906172406-2017„Събаряне на сграда „Бивша здравна служба” в с.Венец, община Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена12500.0045110000, 45111300BG3332017-02-23 10:15:122017-03-10 16:30:002017-02-23 10:25:1912500.00
0000120170052906380207-2017 „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ «Щастливо детство» с. Венец” по проект "Красива България"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявапрекратена111819.8045000000BG3332017-04-28 10:31:302017-05-15 16:30:002017-04-28 12:30:56111819.80
0000120170051906473208-2017„Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на „Многофункционална зала - село Дренци, общ. Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обяваотворена218014.1745212000BG3332017-05-29 16:05:102017-06-13 16:30:002017-05-29 16:32:48218014.17
000012017005309-2017Покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Венец"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПзатворена111819.8045000000BG3332017-05-31 14:50:362017-06-05 16:30:002017-05-31 15:47:01111819.80
000012017005210-2017Покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Венец"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствопроцедура по чл. 191 и сл. от ЗОПотворена111819.8045000000BG3332017-06-30 15:09:062017-07-06 16:30:002017-06-30 16:48:23111819.80
000012017005400182-2017-000100182-2017-0001“Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугипублично състезаниеотворена65164.0060130000BG3332017-08-10 15:07:352017-08-31 16:30:002017-08-10 16:08:5465164.00