ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Частичен ремонт - Аварийно изграждане на подпорна стена на ул. „Марица” в с. Ясенково, Община Венец”
Описание: „Частичен ремонт - Аварийно изграждане на подпорна стена на ул. „Марица” в с. Ясенково, Община Венец”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 11875.87 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000700012014-12-10 10:16:06решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване2014-12-10 10:17:03
000012014000700022014-12-10 10:16:07ДРУГОПокана за представяне на офертаПокана за представяне на оферта2014-12-10 10:17:04
000012014000700032014-12-13 16:31:40одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките – и мотивите за товаСтановище за осъществен предварителн контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП2014-12-13 16:32:20
000012014000700042014-12-15 16:07:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол2014-12-15 16:10:21
000012014000700052014-12-15 16:08:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад2014-12-15 16:10:29
000012014000700062014-12-15 16:09:44решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2014-12-15 16:10:34
000012014000700072014-12-22 17:11:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2014-12-22 17:11:25
000012014000700082014-12-23 10:41:05ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2014-12-23 10:41:54
000012014000700092015-01-07 15:28:37ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-01-07 15:32:51
000012014000700102015-01-07 15:31:29ДРУГОИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчкаИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка2015-01-07 15:32:54
000012014000700112015-01-08 11:14:21ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за изпълнение Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за изпълнение 2015-01-08 11:14:55