ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Венец през 2015 г.” с пет обособени позиции:
Описание: “Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Венец през 2015 г.” с пет обособени позиции: 1. Застраховка на Имущество; 2. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; 3. Застраховка „Автокаско” на МПС; 4. Доброволна застраховка „Злополука” на местата в МПС; 5. Групова застраховка „Злополука”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 10000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000900272015-12-23 14:23:05ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-12-23 14:23:11
000012014000900282016-01-20 16:16:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52016-01-20 16:16:34
000012014000900292016-01-26 09:15:13Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 22016-01-26 09:15:19
000012014000900312016-01-28 18:29:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т. 15 от ЗОП - приключване на договор по ОП12016-01-28 18:29:08
000012014000900332016-01-28 18:30:28Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т. 15 от ЗОП - приключване на договор по ОП22016-01-28 18:30:34
000012014000900342016-01-28 18:31:41Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т. 15 от ЗОП - приключване на договор по ОП32016-01-28 18:31:48
000012014000900352016-01-28 18:32:41Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т. 15 от ЗОП - приключване на договор по ОП42016-01-28 18:32:47
000012014000900362016-01-28 18:33:27Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т. 15 от ЗОП - приключване на договор по ОП52016-01-28 18:33:34