ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Венец през 2015 г.” с пет обособени позиции:
Описание: “Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Венец през 2015 г.” с пет обособени позиции: 1. Застраховка на Имущество; 2. Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; 3. Застраховка „Автокаско” на МПС; 4. Доброволна застраховка „Злополука” на местата в МПС; 5. Групова застраховка „Злополука”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 10000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000800012014-12-19 12:13:10ДРУГОПублична поканаПублична покана2014-12-19 12:13:41
000012014000800022014-12-19 12:13:10документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2014-12-19 12:13:42
000012014000900032015-01-12 11:47:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-01-12 11:48:11
000012014000900042015-01-28 14:19:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка по ОП 22015-01-28 14:36:31
000012014000900052015-01-28 14:23:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка по ОП 32015-01-28 14:36:47
000012014000900062015-01-28 14:25:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка по ОП 42015-01-28 14:36:53
000012014000900072015-01-28 14:27:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка по ОП 52015-01-28 14:36:58
000012014000900082015-01-28 14:32:33договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка по ОП 12015-01-28 14:35:53
000012014000900112015-02-02 15:36:46ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 1Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 12015-02-02 15:38:40
000012014000900112015-02-02 15:44:56ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 2Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 22015-02-02 15:51:05
000012014000900122015-02-02 15:46:25ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 3Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 32015-02-02 15:51:15
000012014000900132015-02-02 15:47:16ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 4Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 42015-02-02 15:51:26
000012014000900142015-03-10 15:54:23ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-03-10 15:54:55
000012014000900152015-04-09 11:42:04ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-04-09 11:43:38
000012014000900162015-05-13 15:36:14ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-05-13 15:37:33
000012014000900172015-06-16 09:13:53ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-06-16 09:14:38
000012014000900182015-06-22 09:46:47ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 2Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 22015-06-22 09:48:44
000012014000900192015-07-02 09:08:53ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-07-02 09:09:21
000012014000900202015-08-31 13:41:47ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-08-31 13:41:53
000012014000900212015-09-02 11:26:47ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-09-02 11:26:53
000012014000900222015-10-02 14:14:38ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-10-02 14:14:44
000012014000900232015-10-02 14:19:04ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 4Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 42015-10-02 14:19:10
000012014000900242015-10-02 14:22:50ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 2Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 22015-10-02 14:22:56
000012014000900252015-10-15 11:24:20ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 2Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 22015-10-15 11:24:26
000012014000900262015-11-11 14:11:27ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 5Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - по Договор по ОП 52015-11-11 14:11:34