ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор” с две обособени позиции:
Описание: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000900012014-12-30 11:33:06ДРУГОПублична поканаПублична покана2014-12-30 11:34:08
000012014000900032014-12-30 11:37:40документация за участие в процедуритеДокументация за участие в публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2014-12-30 11:38:05
000012014000900042015-01-16 13:40:39Прекратяване на процедуратаРешение за прекратяване на обществената поръчка2015-01-16 13:41:28