ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор” с две обособени позиции:
Описание: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, Обособена позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001100012015-02-25 16:54:15Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-02-25 16:58:33
000012015001100032015-02-25 16:56:57Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения към публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Методика за оценка, Образци, Проект на договор2015-02-25 16:58:33
000012015001100032015-03-26 11:23:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-03-26 11:23:46
000012015001100042015-05-25 15:21:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 22015-05-26 12:06:27
000012015001100052015-05-26 12:01:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 12015-05-26 12:06:46