ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Венец, по предварителни заявки”
Описание: “Доставка на хранителни продукти за ЦДГ на територията на Община Венец, по предварителни заявки”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001100022015-03-04 17:45:58Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения към публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-03-04 17:46:39
000012015001100042015-03-04 18:01:31Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-03-04 18:01:43
000012015001100052015-03-10 15:38:17ДРУГОЗаповед за откриване на обществената поръчка - публична поканаЗаповед за откриване на обществената поръчка - публична покана2015-03-10 15:39:30
000012015001100062015-03-23 15:32:26протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-03-23 15:33:05
000012015001100072015-05-25 15:01:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-05-26 12:07:10
000012015001100082015-07-07 10:38:41ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-07-07 10:38:48
000012015001100092015-08-12 12:14:53ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-08-12 12:14:59
000012015001100102015-09-02 14:34:26ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-09-02 14:34:32
000012015001100112015-11-18 09:12:23ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-11-18 09:12:29
000012015001100122015-11-18 09:16:13ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-11-18 09:16:19
000012015001100132015-12-23 15:10:23ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-12-23 15:10:29
000012015001100152016-01-20 16:09:24Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-01-20 16:09:31
000012015001100172016-02-17 08:57:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-02-17 08:58:02
000012015001100182016-03-21 09:21:39Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-03-21 09:21:46
000012015001100192016-04-14 15:33:32Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-04-14 15:33:39
000012015001100202016-05-26 15:37:28ДРУГОИнформация за плащания по договораИнформация за плащания по договора2016-05-26 15:37:34
000012015001100212016-06-27 10:12:27ДРУГОИнформация за плащания по договораИнформация за плащания по договора2016-06-27 10:12:33
000012015001100222016-07-15 14:55:20ДРУГОИнформация за плащания по договораИнформация за плащания по договора2016-07-15 14:55:27
000012015001100232016-08-25 15:30:23ДРУГОИнформация за плащания по договораИнформация за плащания по договора2016-08-25 15:30:30
000012015001100242016-11-09 09:35:16ДРУГОИнформация за плащания по договора Информация за плащания по договора 2016-11-09 09:35:23