ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: Авариен ремонт на ул. "Лудогорие", с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен
Описание: Авариен ремонт на ул. "Лудогорие", с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66666.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001400012015-04-27 15:55:37Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-04-27 16:00:06
000012015001400022015-04-27 15:58:04Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхриложения към публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-04-27 16:00:07
000012015001400032015-05-20 14:02:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-05-20 14:03:58
000012015001400042015-07-02 08:47:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-07-02 08:50:24
000012015001400052015-07-03 09:54:59ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-07-03 09:55:13
000012015001400062015-07-29 13:54:52ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2015-07-29 13:54:58