ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „П.Р. Славейков”, с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен”
Описание: „Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „П.Р. Славейков”, с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 100890.21 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001400012015-05-05 15:33:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2015-05-05 16:03:49
000012015001400022015-05-05 15:34:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-05-05 16:03:50
000012015001400032015-05-05 15:38:32документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-05-05 16:03:50
000012015001400042015-05-05 15:43:05документация за участие в процедуритеТехнически проект - Част I2015-05-05 16:03:51
000012015001400052015-05-05 15:47:01документация за участие в процедуритеТехнически проект - Част II2015-05-05 16:03:52
000012015001400062015-05-05 15:51:43документация за участие в процедуритеТехнически проект - Част III2015-05-05 16:03:52
000012015001400072015-06-15 13:19:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-06-15 13:20:46
000012015001400082015-06-30 17:09:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-06-30 17:11:11
000012015001400092015-06-30 17:10:58ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти2015-06-30 17:11:14
000012015001400102015-07-02 16:13:48ДРУГОРешение за удължаване срока на работата на комисиятаРешение за удължаване срока на работата на комисията2015-07-02 16:13:54
000012015001400112015-07-08 09:58:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол 32015-07-08 09:58:38
000012015001400122015-07-08 10:02:41решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2015-07-08 10:02:47
000012015001400132015-08-07 16:15:34ДРУГОРешение по чл.74, ал.2 от ЗОПРешение по чл.74, ал.2 от ЗОП2015-08-07 16:15:40
000012015001400142015-09-10 10:30:14ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-09-10 10:30:20
000012015001400152015-10-14 09:50:06ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участиеИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2015-10-14 09:50:13
000012015001400162015-10-16 15:43:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения към него2015-10-16 15:44:07
000012015001400172016-01-04 15:22:55ДРУГОИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчкаИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка2016-01-04 15:23:02
000012015001400182016-01-12 13:27:18ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за изпълнениеИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за изпълнение2016-01-12 13:27:24
000012015001400192016-01-13 14:43:11ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-01-13 14:43:17