ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Рехабилитация на път SHU1021 /1-7/ Венец-Черноглавци – гр. общ. Каолиново-Лятно /III-7003/ (от км. 0+000 до км. 1+550)”
Описание: „Рехабилитация на път SHU1021 /1-7/ Венец-Черноглавци – гр. общ. Каолиново-Лятно /III-7003/ (от км. 0+000 до км. 1+550)”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 212796.80 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001500012015-06-19 17:34:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2015-06-19 17:39:27
000012015001500022015-06-19 17:34:58решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-06-19 17:39:27
000012015001500032015-06-19 18:03:47документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-06-19 18:03:47
000012015001500052015-07-30 14:45:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-07-30 14:45:58
000012015001500052015-08-11 14:40:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-08-11 14:40:39
000012015001500062015-08-11 15:00:31ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите офертиУведомление за отваряне на ценовите оферти2015-08-11 15:00:31
000012015001500072015-08-17 16:06:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32015-08-17 16:06:38
000012015001500082015-08-27 15:55:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №42015-08-27 15:55:29
000012015001500092015-08-28 13:54:06решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2015-08-28 13:54:12
000012015001500102015-10-14 09:52:04ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участиеИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2015-10-14 09:52:10
000012015001500112015-10-23 09:48:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-10-23 09:48:32
000012015001500122015-11-03 13:27:07ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-11-03 13:27:14
000012015001500132015-12-23 17:35:20ДРУГОИнформация за приключване изпълнението на договораИнформация за приключване изпълнението на договора2015-12-23 17:35:27