ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Вътрешни ремонтни довършителни работи, оборудване и обзавеждане на Младежки дом с. Венец”
Описание: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Вътрешни ремонтни довършителни работи, оборудване и обзавеждане на Младежки дом с. Венец”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 168245.16 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001600032015-06-25 15:29:42решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2015-06-25 16:13:24
000012015001600022015-06-25 15:33:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-06-25 16:13:24
000012015001600032015-06-25 15:35:13документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-06-25 16:13:25
000012015001600042015-06-25 18:01:47документация за участие в процедуритеТехнически проект 2015-06-25 18:01:47
000012015001600052015-07-30 14:37:05протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-07-30 14:37:11
000012015001600062015-08-11 14:36:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-08-11 14:36:21
000012015001600072015-08-11 14:50:04ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите офертиУведомление за отваряне на ценовите оферти2015-08-11 14:50:10
000012015001600092015-08-17 16:11:10протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32015-08-17 16:11:16
000012015001600102015-08-17 16:16:53решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2015-08-17 16:16:59
000012015001600122015-09-07 10:46:34ДРУГОРешение по чл.74, ал.2 от ЗОПРешение по чл.74, ал.2 от ЗОП2015-09-07 10:46:34
000012015001600132015-10-23 15:13:28договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-10-23 15:13:36
000012015001600142015-11-16 14:55:00ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-11-16 14:55:09
000012015001600152016-01-12 13:33:56ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-01-12 13:34:02
000012015001600162016-01-14 09:07:19Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2016-01-14 09:07:26
000012015001600172016-03-18 16:05:14Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-03-18 16:05:20
000012015001600182016-03-18 16:09:15Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение2016-03-18 16:09:22
000012015001600192016-03-18 16:13:23ДРУГОИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчкаИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка2016-03-18 16:13:30