ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”
Описание: “Специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст през учебната 2015/2016 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 82427.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001700012015-07-14 15:42:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2015-07-14 15:52:17
000012015001700022015-07-14 15:47:36решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-07-14 15:52:18
000012015001700032015-07-14 15:49:42документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-07-14 15:52:18
000012015001700042015-08-21 16:15:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-08-21 16:15:22
000012015001700052015-08-21 16:18:05ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите офертиУведомление за отваряне на ценовите оферти2015-08-21 16:18:11
000012015001700062015-08-27 16:16:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-08-27 16:16:57
000012015001700072015-08-28 13:45:22решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2015-08-28 13:45:28
000012015001700092015-10-06 14:28:57договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП І2015-10-06 14:29:04
000012015001700102015-10-06 14:33:00договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП ІІ2015-10-06 14:33:07
000012015001700112015-10-06 14:39:09договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП ІІІ2015-10-06 14:39:16
000012015001700122015-10-06 14:57:18договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП ІV2015-10-06 14:57:25
000012015001700132015-10-28 15:58:43ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-10-28 15:58:50
000012015001700142016-07-18 15:32:03ДРУГОИнформация за изпълнен договор - ОП 1Информация за изпълнен договор - ОП 12016-07-18 15:32:09
000012015001700152016-07-18 15:39:05ДРУГОИнформация за изпълнен договор - ОП 2Информация за изпълнен договор - ОП 22016-07-18 15:39:12
000012015001700162016-07-18 15:41:25ДРУГОИнформация за изпълнен договор - ОП 3Информация за изпълнен договор - ОП 32016-07-18 15:41:31
000012015001700182016-07-18 15:47:29ДРУГОИнформация за изпълнен договор - ОП 4Информация за изпълнен договор - ОП 42016-07-18 15:47:36
000012015001700192016-07-29 09:06:18ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 1Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 12016-07-29 09:06:25
000012015001700202016-07-29 09:08:38ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 2Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 22016-07-29 09:08:45
000012015001700212016-07-29 09:09:53ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 3Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 32016-07-29 09:09:59
000012015001700222016-07-29 09:15:21ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 4Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 42016-07-29 09:15:27