ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Реконструкция на ул. „19-ти Май” в с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”
Описание: „Реконструкция на ул. „19-ти Май” в с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 200273.66 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015001800012015-07-27 18:02:35решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2015-07-27 18:12:25
000012015001800022015-07-27 18:04:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-07-27 18:12:26
000012015001800032015-07-27 18:10:09документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-07-27 18:12:26
000012015001800042015-08-14 10:00:31разясненията по документациите за участиеРазяснение по чл.29, ал.1 от ЗОП2015-08-14 10:00:37
000012015001800052015-08-27 15:12:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-08-27 15:12:20
000012015001800062015-08-27 15:13:29ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите офертиУведомление за отваряне на ценовите оферти2015-08-27 15:13:35
000012015001800072015-09-01 15:39:24протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-09-01 15:39:30
000012015001800082015-10-01 12:13:33решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2015-10-01 12:13:39
000012015001800092015-10-22 15:23:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-10-22 15:24:01
000012015001800102015-10-30 16:11:52ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-10-30 16:11:59
000012015001800112016-07-27 13:36:55ДРУГОИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчкаИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка2016-07-27 13:37:02