ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Доставка на хранителни продукти по Договор „Осигуряване на топъл обяд в Община Венец” - 2014BG05FMOP001-03.01-83-C01 “
Описание: “Доставка на хранителни продукти по Договор „Осигуряване на топъл обяд в Община Венец” - 2014BG05FMOP001-03.01-83-C01 “
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 14490.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002000012015-08-14 17:14:46Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-08-14 17:16:28
000012015002000022015-08-14 17:15:43документация за участие в процедуритериложения към публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-08-14 17:16:28
000012015002000032015-08-28 14:00:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-08-28 14:00:29