ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Извършване на доставка на оборудване и обзавеждане на обект „Вътрешни ремонтни довършителни работи, оборудване и обзавеждане на Младежки дом с. Венец”, по 3 обособени позиции, както следва: ОП 1 - Доставка и монтаж на компютърно и музикално оборудване, ОП 2 - Доставка и монтаж на обзавеждане, ОП 3 - Доставка и монтаж на спортно оборудване”
Описание: „Извършване на доставка на оборудване и обзавеждане на обект „Вътрешни ремонтни довършителни работи, оборудване и обзавеждане на Младежки дом с. Венец”, по 3 обособени позиции, както следва: ОП 1 - Доставка и монтаж на компютърно и музикално оборудване, ОП 2 - Доставка и монтаж на обзавеждане, ОП 3 - Доставка и монтаж на спортно оборудване”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 119563.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002000012015-08-24 12:59:25решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2015-08-24 13:03:51
000012015002000022015-08-24 13:02:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-08-24 13:03:51
000012015002000032015-08-24 13:03:19документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-08-24 13:03:52
000012015002000042015-10-06 14:49:59протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-10-06 14:49:59
000012015002000052015-11-03 15:36:25ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти2015-11-03 15:36:31
000012015002000062015-11-10 15:52:41протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2015-11-10 15:52:47
000012015002000072015-11-10 15:55:09протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисиятя2015-11-10 15:55:16
000012015002000082015-11-10 15:56:25протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2015-11-10 15:56:31
000012015002000092015-11-10 15:58:26решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2015-11-10 15:58:33
000012015002000102015-12-23 17:13:25Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2015-12-23 17:13:31
000012015002000112015-12-23 17:14:33Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2015-12-23 17:14:39
000012015002000122015-12-23 17:15:20Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2015-12-23 17:15:26
000012015002000132015-12-28 15:21:01Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2015-12-28 15:21:07
000012015002000152016-01-12 15:07:23договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 12016-01-12 15:07:35
000012015002000162016-01-12 15:47:37договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 22016-01-12 15:47:45
000012015002000172016-01-13 15:56:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 32016-01-13 15:56:15
000012015002000182016-01-13 16:05:11Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2016-01-13 16:05:17
000012015002000192016-01-13 16:05:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2016-01-13 16:06:01
000012015002000202016-01-13 16:07:07Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2016-01-13 16:07:13
000012015002000212016-01-13 16:10:32ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - ОП 2Информация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - ОП 22016-01-13 16:10:38
000012015002000222016-01-13 17:16:22ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2016-01-13 17:16:28
000012015002000232016-01-26 11:20:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - ОП 12016-01-26 11:20:14
000012015002000242016-01-26 11:24:56Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение по ОП 12016-01-26 11:25:02
000012015002000252016-01-29 17:14:10ДРУГОИнформация за изпълнен договор - ОП1Информация за изпълнен договор - ОП12016-01-29 17:14:16
000012015002000262016-02-18 15:37:08Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение по ОП 22016-02-18 15:37:16