ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ЦДГ по населени места” с три самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали”, Обособена позиция 2: „Доставка на ВиК материали, Обособена позиция 3: „Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл, пясък”
Описание: “Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ЦДГ по населени места” с три самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали”, Обособена позиция 2: „Доставка на ВиК материали, Обособена позиция 3: „Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл, пясък”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002100012015-08-27 17:04:51Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-08-27 17:06:45
000012015002100022015-08-27 17:06:22Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения към публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-08-27 17:06:45
000012015002200032015-09-01 09:29:53разясненията по документациите за участиеРазяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП2015-09-01 09:30:00
000012015002200042015-09-17 10:46:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-09-17 10:46:24
000012015002200052015-10-23 11:20:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-10-23 11:20:45
000012015002200062015-11-18 10:21:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 12015-11-18 10:21:45
000012015002200072015-11-18 10:24:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 22015-11-18 10:24:17
000012015002200082016-08-25 15:57:19ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнениеИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение2016-08-25 15:57:26