ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”
Описание: „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 75956.51 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002300012015-09-01 17:04:40решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2015-09-01 17:07:03
000012015002300022015-09-01 17:05:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-09-01 17:07:03
000012015002300032015-09-01 17:06:34документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-09-01 17:07:04
000012015002300042015-10-07 13:27:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2015-10-07 13:27:18
000012015002300052015-11-06 16:04:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-11-06 16:04:29
000012015002300062015-11-06 16:05:37ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти2015-11-06 16:05:43
000012015002300072015-11-16 14:59:01протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32015-11-16 14:59:08
000012015002300082015-11-16 15:00:19решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2015-11-16 15:00:26
000012015002300092015-12-16 11:42:40договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2015-12-16 11:42:47
000012015002300102015-12-23 17:44:50ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-12-23 17:44:56
000012015002300112016-01-12 13:00:50ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участиеИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие2016-01-12 13:00:57
000012015002300122016-01-13 10:06:11ДРУГОИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчкаИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка2016-01-13 10:06:18
000012015002300132016-01-13 14:37:32ДРУГОИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-01-13 14:37:39
000012015002300142016-01-14 10:52:39Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП 2016-01-14 10:52:45
000012015002300162016-07-01 08:52:39ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнениеИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранции за изпълнение2016-07-01 08:52:46