ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Специализиран превоз на учители на територията на община Венец” по обособени позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Капитан Петко и обратно; IV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно; V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”
Описание: “Специализиран превоз на учители на територията на община Венец” по обособени позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Капитан Петко и обратно; IV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно; V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 157917.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002400012015-11-12 16:25:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2015-11-12 16:28:13
000012015002400022015-11-12 16:27:13решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2015-11-12 16:28:13
000012015002400032015-11-12 16:27:54документация за участие в процедуритеДокументация за участие - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-11-12 16:28:13
000012015002400042015-12-14 16:22:46ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти2015-12-14 16:22:52
000012015002400052015-12-18 16:01:22протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12015-12-18 16:01:28
000012015002400062015-12-18 16:02:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22015-12-18 16:02:54
000012015002400072015-12-18 16:04:57решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2015-12-18 16:05:05
000012015002400082016-01-21 15:52:17ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2016-01-21 15:52:24
000012015002400092016-01-26 10:40:45договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 12016-01-26 10:40:51
000012015002400102016-01-26 10:46:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 22016-01-26 10:46:44
000012015002400112016-01-26 10:51:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по оП 32016-01-26 10:51:16
000012015002400122016-01-26 10:53:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 42016-01-26 10:53:11
000012015002400132016-01-26 10:54:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения по ОП 52016-01-26 10:55:00
000012015002400142016-03-21 09:27:54Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - ОП 12016-03-21 09:28:01
000012015002400152016-03-24 14:02:48Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - ОП 2 и ОП 42016-03-24 14:02:55
000012015002400162016-03-24 14:11:06Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП - ОП 3 и ОП 52016-03-24 14:11:13
000012015002400172016-04-25 09:03:05ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП II и ОП IVИнформация за плащания по договора по ОП II и ОП IV2016-04-25 09:03:11
000012015002400182016-04-25 09:07:13ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП IИнформация за плащания по договора по ОП I2016-04-25 09:07:19
000012015002400192016-04-25 09:10:09ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП III и ОП VИнформация за плащания по договора по ОП III и ОП V2016-04-25 09:10:15
000012015002400202016-05-26 15:44:21ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП IИнформация за плащания по договора по ОП I2016-05-26 15:44:27
000012015002400212016-05-26 15:47:29ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП II и ОП IVИнформация за плащания по договора по ОП II и ОП IV2016-05-26 15:47:36
000012015002400222016-05-26 15:51:09ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП III и ОП VИнформация за плащания по договора по ОП III и ОП V2016-05-26 15:51:15
000012015002400232016-06-27 10:18:40ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП IИнформация за плащания по договора по ОП I2016-06-27 10:18:47
000012015002400242016-06-27 10:20:39ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП II и ОП IVИнформация за плащания по договора по ОП II и ОП IV2016-06-27 10:20:45
000012015002400252016-06-27 10:21:50ДРУГОИнформация за плащания по договора по ОП III и ОП VИнформация за плащания по договора по ОП III и ОП V2016-06-27 10:21:57