ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: "Почистване на микросметища в населените места на община Венец, област Шумен"
Описание: "Почистване на микросметища в населените места на община Венец, област Шумен"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 20000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002600022015-12-09 17:16:35Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-12-09 17:18:38
000012015002600032015-12-09 17:21:51Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения към публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-12-09 17:21:57
000012015002600042015-12-10 17:03:35решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на публичната покана2015-12-10 17:03:41