ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Венец през 2016 година“
Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Венец през 2016 година“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 60916.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012015002800012015-12-12 17:48:29Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПублична покана2015-12-12 17:49:32
000012015002800022015-12-12 17:49:11Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тяхПриложения към публичната покана - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2015-12-12 17:49:33
000012015002800032015-12-23 15:48:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите2015-12-23 15:48:10
000012015002800042016-01-05 14:51:14договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2016-01-05 14:51:20
000012015002800052016-02-19 13:11:46Информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОПИнформация за извършените плащания по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП2016-02-19 13:11:53