ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Доставка на строителни материали – варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък, за нуждите на Община Венец, кметствата и детски градини, по населени места”
Описание: “Доставка на строителни материали – варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък, за нуждите на Община Венец, кметствата и детски градини, по населени места”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 30000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004100012016-08-17 15:47:50обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2016-08-17 16:01:47
000012016004100022016-08-17 16:01:27ДРУГОДокументация и образциДокументация и образци2016-08-17 16:01:48
000012016004100032016-08-25 10:23:14ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2016-08-25 10:23:20
000012016004100042016-08-25 10:25:35ДРУГОСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2016-08-25 10:25:42
000012016004100052016-09-02 16:37:16протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2016-09-02 16:37:23
000012016004100062016-10-20 11:28:27договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2016-10-20 11:28:37