ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства на Младежки дом, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”
Описание: “Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства на Младежки дом, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 62232.42 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004100012016-09-15 16:04:35обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2016-09-15 16:06:37
000012016004100022016-09-15 16:06:03ДРУГОДокументация и образциДокументация и образци2016-09-15 16:06:37
000012016004200042016-09-15 16:16:49ДРУГОКССКСС2016-09-15 16:16:55
000012016004200052016-09-15 16:17:37ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2016-09-15 16:17:43
000012016004200072016-10-04 11:07:33ДРУГОСъобщение за отваряне на офертиСъобщение за отваряне на оферти2016-10-04 11:07:39
000012016004200082016-10-13 13:52:57протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2016-10-13 13:53:05
000012016004200092016-10-20 13:39:44протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2016-10-20 13:39:51
000012016004200102016-11-04 14:33:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2016-11-04 14:33:44