ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Вапцаров” и площадка в УПИ I-470, кв. 35, в с. Ясенково, община Венец”
Описание: „Рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Вапцаров” и площадка в УПИ I-470, кв. 35, в с. Ясенково, община Венец”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 72746.50 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004200012016-10-10 16:26:05решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2016-10-10 16:29:41
000012016004200022016-10-10 16:28:31решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-10-10 16:29:41
000012016004200032016-10-10 16:29:16документация за участие в процедуритеДокументация - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2016-10-10 16:29:42
000012016004200042016-10-14 12:01:33разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие2016-10-14 12:01:40
000012016004200052017-03-28 13:37:08ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите предложенияУведомление за отваряне на ценовите предложения2017-03-28 13:37:18
000012016004200062017-04-12 14:42:12протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2017-04-12 14:42:23
000012016004200072017-04-12 14:44:24решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение избор изпълнител2017-04-12 14:44:32
000012016004200082017-07-28 14:07:38ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2017-07-28 14:07:44
000012016004200092017-07-28 15:36:02договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор и приложенията към него2017-07-28 15:36:13
000012016004200112017-08-17 15:11:39ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2017-08-17 15:11:45