ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, обл. Шумен със 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Венец – ул.”Шипка”, ул.”Хан Крум” и ул.”Мир”; Обособена позиция 2 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Борци – ул.”Стара Планина” и ул.”Христо Ботев ”; Обособена позиция 3 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Осеновец – ул.”Балчик” и ул.”Кишинев”
Описание: „Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, обл. Шумен със 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Венец – ул.”Шипка”, ул.”Хан Крум” и ул.”Мир”; Обособена позиция 2 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Борци – ул.”Стара Планина” и ул.”Христо Ботев ”; Обособена позиция 3 – Реконструкция на уличната мрежа в с. Осеновец – ул.”Балчик” и ул.”Кишинев”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 641742.67 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004300012016-10-28 13:27:52решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2016-10-28 13:38:42
000012016004300022016-10-28 13:41:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-10-28 13:41:58
000012016004300032016-10-28 13:42:54документация за участие в процедуритеДокументация - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2016-10-28 13:43:01
000012016004300042016-11-10 13:15:06разясненията по документациите за участиеРазяснения по документацията за участие2016-11-10 13:15:13
000012016004300052016-11-10 14:05:49разясненията по документациите за участиеРазяснениe по документацията за участие2016-11-10 14:05:55
000012016004300062016-11-18 09:22:21разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-11-18 09:22:28
000012016004300072016-11-18 09:22:21разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-11-18 09:22:33
000012016004300082016-11-18 15:26:23разясненията по документациите за участиеРазяснение2016-11-18 15:26:29
000012016004300092016-12-29 14:51:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2016-12-29 14:51:56
000012016004300102017-06-07 16:08:29ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите предложенияУведомление за отваряне на ценовите предложения2017-06-07 16:08:42
000012016004300122017-08-16 16:18:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи на комисията2017-08-16 16:18:22
000012016004300132017-08-16 16:20:53решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор изпълнител2017-08-16 16:21:00
000012016004300142017-10-12 14:54:13ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2017-10-12 14:54:20
000012016004300152017-10-12 14:54:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 1 и приложения към него - част I2017-10-12 14:54:31
000012016004300162017-10-12 14:54:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 1 и приложения към него - част II2017-10-12 14:54:40
000012016004300172017-10-12 14:54:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 2 и приложения към него 2017-10-12 14:54:51
000012016004300182017-10-12 14:54:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 3 и приложения към него - част I2017-10-12 14:55:03
000012016004300192017-10-12 14:54:13договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 3 и приложения към него - част II2017-10-12 14:55:12
000012016004300202017-11-06 11:02:34ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 3Обявление за приключен договор - ОП 32017-11-06 11:02:40
000012016004300212017-12-01 16:34:50ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 1Обявление за приключен договор - ОП 12017-12-01 16:34:56
000012016004300222018-01-09 16:50:58ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 2Обявление за приключен договор - ОП 22018-01-09 16:51:05