ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково”
Описание: „Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 66577.17 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004400012016-11-23 16:19:22обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2016-11-23 16:43:01
000012016004400022016-11-23 16:22:45документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация и образци2016-11-23 16:43:01
000012016004400032016-11-23 16:34:47документация за участие в процедуритеТехнически проект - част I2016-11-23 16:43:02
000012016004400042016-11-23 16:34:47документация за участие в процедуритеТехнически проект - част II2016-11-23 16:43:03
000012016004500052016-11-23 17:15:47ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2016-11-23 17:15:54
000012016004600062016-12-09 10:44:45ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2016-12-09 10:44:52
000012016004600072016-12-09 10:46:55ДРУГОСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2016-12-09 10:47:01
000012016004600082016-12-15 10:49:30протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2016-12-15 10:49:37
000012016004600092016-12-29 14:55:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2016-12-29 14:55:10
000012016004600102017-04-13 13:35:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2017-04-13 13:35:34