ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Венец през 2017 година“
Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на Община Венец през 2017 година“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 67500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004500012016-11-30 16:02:35обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2016-11-30 16:05:41
000012016004500022016-11-30 16:05:04документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация и образци2016-11-30 16:05:41
000012016004500032016-11-30 16:11:15ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2016-11-30 16:11:22
000012016004600042016-12-13 14:09:51ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2016-12-13 14:09:51
000012016004600052016-12-13 13:31:46ДРУГОСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2016-12-13 13:31:58
000012016004600062016-12-27 11:35:15протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2016-12-27 11:35:21
000012016004600072017-01-04 10:44:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2017-01-04 10:44:43