ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Специализиран превоз на учители на територията на община Венец” по обособени позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Капитан Петко и обратно; IV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно; V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”
Описание: “Специализиран превоз на учители на територията на община Венец” по обособени позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Капитан Петко и обратно; IV. Шумен-Венец-Осеновец-Изгрев и обратно; V. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 147083.32 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016004600012016-12-01 16:04:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2016-12-01 16:31:33
000012016004600022016-12-01 16:04:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2016-12-01 16:31:34
000012016004600032016-12-01 16:04:50документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2016-12-01 16:31:34
000012016004700042016-12-27 11:24:15ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите предложенияУведомление за отваряне на ценовите предложения2016-12-27 11:24:22
000012016004700052017-01-05 16:07:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2017-01-05 16:07:58
000012016004700062017-01-05 16:08:45протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2017-01-05 16:08:52
000012016004700072017-01-05 16:11:04решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2017-01-05 16:11:11
000012016004700082017-02-28 16:14:36ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2017-02-28 16:14:46
000012016004700092017-03-01 13:13:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по Обсобена позиция №1 и приложенията към него2017-03-01 13:14:05
000012016004700102017-03-01 13:15:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по Обсобена позиция №2 и приложенията към него2017-03-01 13:15:35
000012016004700112017-03-01 13:16:44договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по Обсобена позиция №4 и приложенията към него2017-03-01 13:16:52
000012016004700122017-03-01 13:18:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по Обсобена позиция №5 и приложенията към него2017-03-01 13:18:33
000012016004700132018-01-19 16:30:14ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 1Обявление за приключен договор - ОП 12018-01-19 16:30:20
000012016004700142018-01-19 16:30:14ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 2Обявление за приключен договор - ОП 22018-01-19 16:30:25
000012016004700152018-01-19 16:30:14ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 4Обявление за приключен договор - ОП 42018-01-19 16:30:31
000012016004700162018-01-19 16:30:14ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 5Обявление за приключен договор - ОП 52018-01-19 16:30:37