ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции:
Описание: “Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски и ел. материали и Позиция №2: Доставка на ВиК материали”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 51000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004800012017-02-03 15:47:44обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2017-02-03 15:48:23
000012017004800022017-02-03 15:47:44документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация и образци2017-02-03 15:48:23
000012017004800032017-02-03 16:05:31ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2017-02-03 16:05:37
000012017004800042017-02-13 10:03:24ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2017-02-13 10:04:24
000012017004800052017-02-13 10:07:03ДРУГОСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-02-13 10:07:50
000012017004800062017-02-27 09:51:51протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2017-02-27 09:52:01
000012017004800072017-03-09 10:28:54договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12017-03-09 10:29:04
000012017004800082017-03-09 10:30:07договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22017-03-09 10:30:16