ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Събаряне на сграда „Бивша здравна служба” в с.Венец, община Венец”
Описание: „Събаряне на сграда „Бивша здравна служба” в с.Венец, община Венец”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 12500.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017004800012017-02-23 10:23:37обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2017-02-23 10:25:20
000012017004800022017-02-23 10:23:37документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация и образци2017-02-23 10:25:20
000012017004800032017-02-23 10:41:48ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2017-02-23 10:41:56
000012017004900042017-03-14 13:28:48протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2017-03-14 13:28:57
000012017004900052017-03-30 15:27:46протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2017-03-30 15:27:54
000012017004900062017-04-04 16:04:12договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2017-04-04 16:04:22