ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ «Щастливо детство» с. Венец” по проект "Красива България"
Описание: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ «Щастливо детство» с. Венец” по проект "Красива България"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 111819.80 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005000012017-04-28 12:29:14обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2017-04-28 12:30:56
000012017005000022017-04-28 12:29:14документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация и образци2017-04-28 12:30:57
000012017005000042017-04-28 12:29:14документация за участие в процедуритеАрхитектурно заснемане и проект част: ОВ2017-04-28 12:30:59
000012017005000052017-04-28 12:46:53ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2017-04-28 12:47:02
000012017005000062017-05-15 16:59:52ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2017-05-15 17:00:03
000012017005000072017-05-15 16:59:52ДРУГОСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2017-05-15 17:00:12
000012017005000082017-05-22 15:42:04ДРУГОСъобщение за прекратяванеСъобщение за прекратяване2017-05-22 15:42:13