ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: Покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Венец"
Описание: Покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Венец"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 111819.80 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005200012017-05-31 15:45:43покана по чл. 191 от ЗОППокана по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП2017-05-31 15:47:01
000012017005200022017-05-31 15:45:43документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация и образци2017-05-31 15:47:02
000012017005200032017-05-31 15:45:43документация за участие в процедуритеАрхитектурно заснемане и проект част: ОВ2017-05-31 15:47:03