ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: Покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Венец"
Описание: Покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство” с. Венец"
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 111819.80 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005200012017-06-30 16:46:09покана по чл. 191 от ЗОППокана по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП2017-06-30 16:48:23
000012017005200022017-06-30 16:46:09документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация и образци2017-06-30 16:48:24
000012017005200032017-06-30 16:46:09документация за участие в процедуритеАрхитектурно заснемане и проект част: ОВ2017-06-30 16:48:24
000012017005200042017-07-12 16:03:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2017-07-12 16:03:09
000012017005200052017-07-17 14:49:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2017-07-17 14:49:40