ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”
Описание: “Специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2017/2018 г. на територията на Община Венец” по обособени позиции: І. Венец-Габрица-Венец; ІІ. Венец-Черноглавци-Венец; ІІІ. Венец-Ясенково-Борци-Венец; ІV. Венец-Буйновица-Изгрев-Венец”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65164.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005400012017-08-10 16:08:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2017-08-10 16:08:55
000012017005400022017-08-10 16:08:26решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-08-10 16:08:55
000012017005400032017-08-10 16:08:26документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2017-08-10 16:08:56
000012017005400042017-09-04 15:02:00ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите предложенияУведомление за отваряне на ценовите предложения2017-09-04 15:02:06
000012017005400052017-09-08 14:15:52протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2017-09-08 14:15:58
000012017005400062017-09-08 14:17:11протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2017-09-08 14:17:17
000012017005400072017-09-08 14:19:23решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител2017-09-08 14:19:29
000012017005400082017-10-26 16:35:59ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2017-10-26 16:36:05
000012017005400092017-10-26 16:35:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 1 и приложения към него 2017-10-26 16:36:11
000012017005400102017-10-26 16:35:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 2 и приложения към него 2017-10-26 16:36:17
000012017005400112017-10-26 16:35:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 3 и приложения към него 2017-10-26 16:36:23
000012017005400122017-10-26 16:35:59договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 4 и приложения към него 2017-10-26 16:36:29
000012017005400132018-07-17 15:12:59ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 1Обявление за приключен договор - ОП 12018-07-17 15:13:06
000012017005400142018-07-17 15:14:19ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 2 Обявление за приключен договор - ОП 2 2018-07-17 15:14:25
000012017005400152018-07-17 15:15:17ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 3Обявление за приключен договор - ОП 32018-07-17 15:15:25
000012017005400162018-07-17 15:16:20ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 4Обявление за приключен договор - ОП 42018-07-17 15:16:26