ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”
Описание: „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 142539.23 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005400012017-09-15 15:47:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2017-09-15 16:09:26
000012017005400022017-09-15 15:47:47решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-09-15 16:09:26
000012017005400032017-09-15 15:47:47документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2017-09-15 16:09:27
000012017005400042017-10-30 14:07:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2017-10-30 14:07:49
000012017005400052017-11-14 14:03:44ДРУГОУведомление за отваряне на ценовите предложенияУведомление за отваряне на ценовите предложения2017-11-14 14:03:50
000012017005400062017-12-08 11:38:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи на комисията2017-12-08 11:38:41
000012017005400072017-12-08 11:40:16решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор изпълнител2017-12-08 11:40:22
000012017005400082018-02-23 11:45:25ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-02-23 11:45:32
000012017005400092018-02-23 11:47:05договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2018-02-23 11:47:18
000012017005400102018-05-18 15:28:42ДРУГООбявление за изменение на договорОбявление за изменение на договор2018-05-18 15:28:48
000012017005400112018-05-18 15:32:37допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчкиДопълнително споразумение към договор с приложение2018-05-18 15:32:43
000012017005400132018-06-19 14:22:31ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2018-06-19 14:22:42