ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Рехабилитация на улици в общ. Венец, с две обособени позиции: Поз. 1 улици в с. Ясенково и с. Черноглавци и Поз. 2 улици в с. Буйновица”
Описание: „Рехабилитация на улици в общ. Венец, с две обособени позиции: Поз. 1 улици в с. Ясенково и с. Черноглавци и Поз. 2 улици в с. Буйновица”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 374916.73 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005500012017-10-12 15:42:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2017-10-12 15:42:53
000012017005500022017-10-12 15:42:12решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-10-12 15:42:54
000012017005500032017-10-12 15:42:12документация за участие в процедуритеДокументация - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, Проект на договор2017-10-12 15:42:54
000012017005500042017-10-24 09:41:53разясненията по документациите за участиеРазяснение по документацията за участие2017-10-24 09:41:59
000012017005500052017-11-28 10:42:34протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2017-11-28 10:42:40
000012017005500062018-02-02 13:46:35протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2018-02-02 13:46:42
000012017005500072018-03-21 13:58:36ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2018-03-21 13:58:42
000012017005500092018-04-02 14:42:49протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2018-04-02 14:42:57
000012017005500102018-04-02 14:45:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №4 на комисията2018-04-02 14:45:24
000012017005500112018-04-02 14:46:51решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-04-02 14:46:57
000012017005500122018-05-22 16:13:22ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-05-22 16:13:28
000012017005500132018-05-22 16:13:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 1 и приложения към него - част I2018-05-22 16:13:39
000012017005500142018-05-22 16:13:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 1 и приложения към него - част II2018-05-22 16:13:49
000012017005500152018-05-22 16:13:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 2 и приложения към него - част I2018-05-22 16:13:57
000012017005500162018-05-22 16:13:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 2 и приложения към него - част II2018-05-22 16:14:05
000012017005500172018-06-14 14:19:58ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 2Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 22018-06-14 14:20:05
000012017005500182018-07-17 15:04:26ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 1Обявление за приключен договор - ОП 12018-07-17 15:04:32