ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2018 година“
Описание: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Венец през 2018 година“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 115000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005700012017-11-30 13:50:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2017-11-30 13:51:07
000012017005700022017-11-30 13:50:11решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-11-30 13:51:07
000012017005700032017-11-30 13:50:11документация за участие в процедуритеДокументация - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2017-11-30 13:51:08
000012017005700042017-12-28 15:47:39ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2017-12-28 15:47:46
000012017005700052018-01-04 15:50:43протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи на комисията2018-01-04 15:50:49
000012017005700062018-01-04 15:52:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-01-04 15:52:18
000012017005700072018-02-09 11:56:34ДРУГООбявление за възложена поръчка Обявление за възложена поръчка 2018-02-09 11:56:41
000012017005700082018-02-13 10:52:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2018-02-13 10:52:58
000012017005700102019-01-24 15:09:13ДРУГООбявление за приключен договор Обявление за приключен договор 2019-01-24 15:09:19