ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: “Специализиран превоз на учители през 2018 г. с 4 позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев и обратно; IV. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”
Описание: “Специализиран превоз на учители през 2018 г. с 4 позиции: I. Шумен-Венец и обратно; II. Шумен-Борци-Ясенково и обратно; III. Шумен-Осеновец-Буйновица-Изгрев и обратно; IV. Шумен-Габрица-Черноглавци и обратно”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 161833.32 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005800012017-12-01 16:30:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2017-12-01 16:33:06
000012017005800022017-12-01 16:30:17решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2017-12-01 16:33:07
000012017005800032017-12-01 16:30:17документация за участие в процедуритеДокументация - Указания за участие, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор2017-12-01 16:33:07
000012017005800042017-12-28 15:51:54ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2017-12-28 15:52:00
000012017005800052018-01-05 14:28:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи на комисията2018-01-05 14:28:26
000012017005800062018-01-05 14:29:12решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-01-05 14:29:17
000012017005800092018-02-22 14:16:00ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-02-22 14:16:07
000012017005800092018-02-22 14:19:38договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 1 и приложения към него2018-02-22 14:19:45
000012017005800102018-02-22 14:20:55договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 2 и приложения към него2018-02-22 14:21:02
000012017005800112018-02-22 14:22:01договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 3 и приложения към него2018-02-22 14:22:09
000012017005800122018-02-22 14:23:24договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор по ОП 4 и приложения към него2018-02-22 14:23:30
000012017005800132019-01-24 14:46:55ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 1Обявление за приключен договор - ОП 12019-01-24 14:47:02
000012017005800142019-01-24 14:48:35ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 2Обявление за приключен договор - ОП 22019-01-24 14:48:41
000012017005800152019-01-24 14:49:36ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 3Обявление за приключен договор - ОП 32019-01-24 14:49:42
000012017005800162019-01-24 14:50:33ДРУГООбявление за приключен договор - ОП 4Обявление за приключен договор - ОП 42019-01-24 14:50:40