ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2019 г.
Описание: Доставка на горива за зареждане на моторните превозни средства на Община Венец със срок до 31.12.2019 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 175000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012017005800012017-12-14 16:40:00решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2017-12-14 16:40:25
000012017005800022017-12-14 16:40:00документация за участие в процедуритеТехническа спецификация2017-12-14 16:40:25
000012017005800052018-01-26 11:12:26ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-01-26 11:12:33
000012017005800062018-01-26 11:12:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор2018-01-26 11:12:39
000012017005800072020-02-07 17:12:13ДРУГООбявление за приключен договорОбявление за приключен договор2020-02-07 17:12:17