ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Текущ ремонт на покрива на ОУ ”Христо Смирненски” с. Ясенково, общ. Венец”
Описание: „Текущ ремонт на покрива на ОУ ”Христо Смирненски” с. Ясенково, общ. Венец”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006000012018-01-16 12:47:53обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2018-01-16 13:08:40
000012018006000022018-01-16 12:47:53документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация, образци и проект на договор2018-01-16 13:08:40
000012018006000032018-01-16 13:36:17ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2018-01-16 13:36:22
000012018006000042018-01-24 15:12:25разясненията по документациите за участиеРазяснение2018-01-24 15:12:31
000012018006000052018-02-08 15:46:33протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2018-02-08 15:46:40
000012018006000072018-02-22 14:54:03протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2018-02-22 14:54:08
000012018006000092018-03-27 15:57:02ДРУГОСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОПСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП2018-03-27 15:57:08
000012018006000102018-04-05 13:52:15договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2018-04-05 13:52:22