ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции:
Описание: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Венец, кметствата и ДГ по населени места” с 2 самостоятелно обособени позиции: Позиция №1: Доставка на строителни, бояджийски, ВиК и ел. материали Позиция №2: Доставка на варов разтвор, бетонов разтвор, баластра, чакъл и пясък
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 65000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006000032018-02-23 10:21:44обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2018-02-23 10:25:27
000012018006000042018-02-23 10:21:44документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация, образци и проект на договор2018-02-23 10:25:28
000012018006000032018-02-23 10:43:48ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2018-02-23 10:43:54
000012018006100042018-03-02 16:41:36ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2018-03-02 16:41:42
000012018006100052018-03-02 16:41:36ДРУГОСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти2018-03-02 16:41:47
000012018006100062018-03-16 10:59:00протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2018-03-16 10:59:06
000012018006100072018-03-27 15:50:03ДРУГОСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОПСъобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП2018-03-27 15:50:10
000012018006100082018-04-05 13:48:21договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 12018-04-05 13:48:29
000012018006100092018-04-05 13:50:03договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - ОП 22018-04-05 13:50:09