ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Габрица, общ. Венец“
Описание: „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Габрица, общ. Венец“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 180833.66 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006100012018-04-13 16:25:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2018-04-13 16:26:40
000012018006100022018-04-13 16:25:45решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-04-13 16:26:40
000012018006100032018-04-13 16:25:45документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Методика за определяне на комплексната оценка, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор, Приложения2018-04-13 16:26:41
000012018006100042018-05-17 09:59:02ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2018-05-17 09:59:08
000012018006100062018-05-29 16:43:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи на комисията2018-05-29 16:43:19
000012018006100072018-05-29 16:43:13решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-05-29 16:43:24
000012018006100082018-07-17 15:32:59ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-07-17 15:33:05
000012018006100092018-07-17 15:45:51договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - част I2018-07-17 15:46:02
000012018006100102018-07-17 15:48:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - част II2018-07-17 15:48:51
000012018006100112018-08-24 13:20:10ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка2018-08-24 13:20:16