ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Рехабилитация и ремонт на улична мрежа в община Венец, по 2 (две) обособени позиции“
Описание: „Рехабилитация и ремонт на улична мрежа в община Венец, по 2 (две) обособени позиции“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Рехабилитация и ремонт на ул. „Китка“ и ул. „Рила“ вс. Венец; ул. „Борис III“ в с. Черноглавци; ул. „19-ти май“ в с. Изгрев; ул. „Еделвайс“, ул. „Шипка“ и ул. „Пирин в с. Ясенково“. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Рехабилитация и ремонт на ул. „Демокрация“ в с. Денница; ул. „Демокрация“ в с. Страхилица; ул. „Паралел“ в с. Дренци“.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 499999.54 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006200012018-04-17 16:08:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на обществена поръчка2018-04-17 16:09:35
000012018006200022018-04-17 16:08:51решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-04-17 16:09:36
000012018006200032018-04-17 16:08:51документация за участие в процедуритеДокументация - Указания, Методика за определяне на комплексната оценка, Техническа спецификация, Образци, ЕЕДОП, Проект на договор, Приложения2018-04-17 16:09:36
000012018006200042018-04-27 15:14:45разясненията по документациите за участиеРазяснениe по документацията за участие2018-04-27 15:14:53
000012018006200052018-05-29 13:44:27протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №1 на комисията2018-05-29 13:44:33
000012018006200062018-06-11 15:23:58ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2018-06-11 15:24:04
000012018006200072018-07-03 13:32:50протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №2 на комисията2018-07-03 13:32:58
000012018006200082018-07-03 13:33:47протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №3 на комисията2018-07-03 13:33:58
000012018006200092018-07-03 13:34:56решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-07-03 13:35:03
000012018006200102018-08-31 16:34:35ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка2018-08-31 16:34:41
000012018006200112018-08-31 16:34:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - част I2018-08-31 16:34:51
000012018006200122018-08-31 16:34:35договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения - част II2018-08-31 16:35:01
000012018006200132018-10-15 15:36:44ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите предложенияСъобщение за отваряне на ценовите предложения2018-10-15 15:36:50
000012018006200142018-10-25 15:23:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №4 на комисията2018-10-25 15:23:26
000012018006200152018-10-25 15:23:19протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №5 на комисията2018-10-25 15:23:32
000012018006200162018-10-25 15:24:00решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за избор на изпълнител2018-10-25 15:24:07
000012018006200172018-11-12 16:22:14ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 1Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 12018-11-12 16:22:20
000012018006200182018-12-12 16:05:11ДРУГООбявление за възложена поръчка - ОП 2Обявление за възложена поръчка - ОП 22018-12-12 16:05:22
000012018006200192018-12-12 16:05:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения ОП 2 - част I2018-12-12 16:05:35
000012018006200202018-12-12 16:05:11договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения ОП 2 - част II2018-12-12 16:05:46
000012018006200212019-04-25 10:14:25ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 2Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 22019-04-25 10:14:40