ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Ремонт на сграда на ДГ „Снежанка” – с. Изгрев, ул. „Лудогорие” №57, УПИ II, кв. 29”
Описание: „Ремонт на сграда на ДГ „Снежанка” – с. Изгрев, ул. „Лудогорие” №57, УПИ II, кв. 29”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 79433.75 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006300012018-04-23 11:02:49обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2018-04-23 11:04:18
000012018006300022018-04-23 11:02:49документация за участие в процедуритеДокументация, техническа спецификация и образци2018-04-23 11:04:18
000012018006300032018-04-23 11:02:49документация за участие в процедуритеАрхитектурно заснемане и конструктивно становище2018-04-23 11:04:19
000012018006300042018-04-23 11:14:22ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2018-04-23 11:14:27
000012018006400052018-05-09 17:02:33ДРУГОИнформация за удължаване на срока за получаване на офертиИнформация за удължаване на срока за получаване на оферти2018-05-09 17:02:40
000012018006400062018-05-09 17:02:33ДРУГОСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертии определяне на нова дата за отваряне на офертиСъобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и определяне на нова дата за отваряне на оферти2018-05-09 17:02:45
000012018006600072018-05-17 10:28:56протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол на комисията2018-05-17 10:29:08
000012018006600082018-06-18 09:21:10договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2018-06-18 09:21:16