ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: „Частичен ремонт на огради на училище и детска градина в общ. Венец”
Описание: „Частичен ремонт на огради на училище и детска градина в общ. Венец”
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 50307.45 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018006400012018-05-11 09:55:52обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява по чл.187, ал.1 от ЗОП за събиране на оферти2018-05-11 09:56:58
000012018006400022018-05-11 09:55:52документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци и проект на договор2018-05-11 09:56:58
000012018006500032018-05-11 10:11:50ДРУГОИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОПИнформация за публикувана обява по чл.20, ал.3 от ЗОП2018-05-11 10:11:56
000012018006500042018-06-21 13:26:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротоколи на комисията2018-06-21 13:27:03
000012018006500052018-07-27 14:23:22договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения2018-07-27 14:23:29