ОБЩИНА ВЕНЕЦ                                       

                                                   с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. "Кирил и Методий", № 24                                                       

тел.: 05343 / 21 – 91,  факс: 05343 / 89-80

Web site: www.venets.bg; E – mail: obs_vn@abv.bg;

Възложител: ОБЩИНА ВЕНЕЦ
Име: Избор на изпълнител по проект: „Водоснабдяване на висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски” , с. Изгрев, община Венец”
Описание: Избор на изпълнител по проект: „Водоснабдяване на висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски” , с. Изгрев, община Венец”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 282076.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012014000200012014-10-13 13:37:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за обществена поръчка2014-10-13 17:17:02
000012014000200032014-10-13 13:37:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2014-10-13 17:17:03
000012014000200182014-10-13 17:11:40документация за участие в процедуритеДокументациция за участие - Технически проект2014-10-13 17:17:03
000012014000200192014-10-13 17:15:09документация за участие в процедурите2014-10-13 17:17:04
000012014000200052014-11-10 11:40:38разясненията по документациите за участиеРазяснения2014-11-10 11:42:18
000012014000200062014-11-14 09:56:06разясненията по документациите за участиеРазяснения2014-11-14 09:57:00
000012014000200072014-12-01 15:30:23протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12014-12-01 15:30:36
000012014000200082014-12-09 14:32:48ДРУГОСъобщение за отваряне на ценовите офертиСъобщение за отваряне на ценовите оферти2014-12-09 14:33:14
000012014000200092014-12-15 14:58:04протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №12014-12-15 15:07:09
000012014000200102014-12-15 14:59:13протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №22014-12-15 15:07:12
000012014000200122014-12-15 15:00:32протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол №32014-12-15 15:07:15
000012014000200122014-12-15 15:03:29решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за определяне на изпълнител2014-12-15 15:07:20
000012014000200152015-01-21 09:27:58договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор с приложения към него2015-01-21 09:28:29
000012014000200152015-01-21 09:35:14ДРУГОИнформация за сключен договорИнформация за сключен договор2015-01-21 09:35:35
000012014000200162015-01-21 09:37:09ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП за освобождаване на гаранции за участие 2015-01-21 09:37:22
000012014000200172016-08-31 11:34:42ДРУГОИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за изпълнениеИнформация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за изпълнение2016-08-31 11:34:48
000012014000200182016-11-10 14:28:50ДРУГОИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчкаИнформация за приключване на изпълнението на договора за обществена поръчка2016-11-10 14:28:57