Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012018017700349-2018-00172018-0017„Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи „Далет“ в Българското национално радио“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена1200000.00  2018-10-17 09:30:442018-11-16 17:00:002018-10-17 09:57:341200000.00
000012018017600349-2018-00162018-0016„Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства на работниците и служителите в БНР по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на работно облекло и обувки от списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, обособена позиция № 2 – „Доставка на лични предпазни средства, работно облекло и обувки“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена70000.0018100000 2018-09-27 13:36:082018-10-18 17:00:002018-09-27 16:15:0970000.00
000012018017500349-2018-00152018-0015„Доставка и монтаж на система за оптимизация и централизирано управление на осветлението“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена80000.0031730000BG4112018-09-14 09:14:252018-10-23 17:00:002018-09-14 13:30:3080000.00
000012018017400349-2018-00142018-0014„Поддръжка и развитие на система за дигитализация и архив NOA“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена695000.00 BG4112018-08-03 14:42:332018-09-10 17:00:002018-08-06 13:54:21695000.00
000012018017300349-2018-00132018-0013„Изработка и доставка на компактдискове за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена70000.0030234300BG4112018-07-20 09:12:462018-08-13 17:00:002018-07-20 14:11:3870000.00
000012018017200349-2018-00122018-0012Застраховка на имуществото на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена150000.0066510000BG4112018-07-11 10:43:232018-08-22 17:00:002018-07-11 11:26:49150000.00
000012018017100349-2018-00112018-0011„Предоставяне на услуги по резервиране на телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена144000.0064221000 2018-06-14 10:12:102018-07-24 17:00:002018-06-14 16:11:22144000.00
000012018017000349-2018-00102018-0010„Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена1600000.0064200000 2018-06-14 09:58:202018-07-23 17:00:002018-06-14 16:09:251600000.00
000012018016900349-2018-00092018-0009„Доставка на резервни части за компютърна техника за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена400000.0030237100 2018-05-22 13:47:382018-07-02 17:00:002018-05-22 14:58:14400000.00
000012018016800349-2018-00082018-0008„Изграждане на подпорна стена за нуждите на регионална радиостанцияна БНР в гр. Шумен“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена84000.0045262620BG3332018-05-22 13:36:242018-06-20 17:00:002018-05-22 14:54:2884000.00
000012018016700349-2018-00072018-0007„Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена230000.0072000000BG4112018-05-04 12:20:432018-05-18 17:00:002018-05-04 12:58:39230000.00
000012018016890743002018-O-002„Доставка на кабели и кабеловодни системи"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена70000.0031320000 2018-03-27 10:02:042018-04-03 17:00:002018-03-27 10:51:0970000.00
000012019020790739832018-O-001"Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.0048223000BG4112018-03-15 09:14:052018-03-26 17:00:002018-03-19 13:06:5470000.00
000012018016400349-2018-00062018-0006"Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на БНР в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена235000.0009310000 2018-03-15 09:11:40 2018-03-15 11:27:25235000.00
000012018016300349-2018-00052018-0005„Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена400000.0030125100 2018-03-09 13:50:282018-04-17 17:00:002018-03-09 14:03:05400000.00
000012018016200349-2018-00042018-0004"Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена50000.0079320000 2018-02-14 09:18:392018-03-26 17:00:002018-02-14 14:33:3650000.00
000012018016100349-2018-00032018-0003"Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена200000.0060112000BG4112018-01-25 09:11:42 2018-01-25 16:17:27200000.00
000012018016000349-2018-00022018-0002"Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки приключена120000.0009323000BG4112018-01-17 16:14:12 2018-01-17 16:33:52120000.00
000012018015900349-2018-00012018-0001„Развитие и поддържане на уеб базирани ресурси на БНР по две обособени позиции: 1. Развитие и поддържане на портала BNR.BG; 2. Развитие и поддържане на специализирани уеб базирани ресурси на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена230000.0072000000BG4112018-01-17 10:53:332018-02-26 17:00:002018-01-17 15:15:16230000.00
000012017015800349-2017-00312017-0031"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена665000.0030199770 2017-12-21 10:59:182018-01-30 17:00:002017-12-21 14:17:29665000.00
000012017015700349-2017-00292017-0029"Доставка на видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена200000.0032000000 2017-12-07 12:23:172018-01-15 17:00:002017-12-07 13:35:55200000.00
000012017015600349-2017-00302017-0030„Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР„ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена800000.0039717200 2017-12-07 12:20:282018-01-15 17:00:002017-12-07 13:33:32800000.00
000012018015990710442017-О-006"Доставка на натурална минерална и трапезна вода за нуждите на Българското национално радио"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена40000.0015981000-8 2017-12-01 16:23:072017-12-08 17:00:002017-12-01 16:33:0640000.00
000012017015400349-2017-00282017-0028„Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена110000.0066510000 2017-11-29 15:11:142018-01-08 17:00:002017-11-29 15:46:44110000.00
000012017015300349-2017-00272017-0027"Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена150000.0048443000 2017-11-23 15:42:582017-12-15 17:00:002017-11-23 16:35:19150000.00