Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012017015200349-2017-00262017-0026"Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, внедряване и поддръжка на нови технологии за нуждите на БНР, за период от три години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена1100586.0048218000BG4112017-10-27 14:24:252017-12-06 17:00:002017-10-27 14:48:261100586.00
000012017015100349-2017-00252017-0025„Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена755000.0009310000 2017-10-26 13:12:062017-12-04 17:00:002017-10-26 16:11:38755000.00
000012017015000349-2017-00242017-0024"Доставка на рекламни материали за нуждите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена185000.0022460000 2017-10-26 13:09:252017-12-04 17:00:002017-10-26 15:30:54185000.00
000012017014900349-2017-00232017-0023"Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за социални придобивки на служителите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки приключена70000.0030199750 2017-10-26 13:06:542017-11-20 17:00:002017-10-26 14:57:5170000.00
000012017014800349-2017-00222017-0022"Доставка и монтаж на стелажи за съхранение на ленти в Лентохранилище Боровец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена110000.0039131100BG4122017-10-06 11:00:402017-11-15 17:00:002017-10-06 14:09:34110000.00
000012017014700349-2017-00212017-0021"Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена2500000.0030200000 2017-10-06 10:53:512017-11-15 17:00:002017-10-06 13:55:562500000.00
000012017015890687872017-О-005Избор на оператор за оптечатване и доставяне на ваучери за социални придобивки на служителите на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена70000.0030199750 2017-09-29 10:33:352017-10-06 17:00:002017-09-29 12:02:2270000.00
000012017014500349-2017-00202017-0020Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена165000.0072318000BG4112017-09-29 10:30:222017-11-06 17:00:002017-09-29 11:24:25165000.00
000012017014400349-2017-00192017-0019Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена2500000.0032000000BG4112017-09-04 15:02:162017-10-12 17:00:002017-09-04 15:37:002500000.00
000012017015390669832017-O-004„Доставка, монтаж, настройка, обучение на персонала и поддръжка на рентгенова система (скенер) за багаж”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваприключена 38581000BG4112017-08-04 15:46:232017-08-11 17:00:002017-08-04 15:50:06600000.00
000012017014200349-2017-00182017-0018„ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА БНР ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена310000.0066512220BG4112017-07-27 11:05:582017-09-04 17:00:002017-07-27 11:30:30310000.00
000012017014100349-2017-00172017-0017"ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА БНР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена240000.0022460000; 22458000BG4112017-07-27 10:45:102017-09-04 17:00:002017-07-27 11:00:37240000.00
000012017014000349-2017-00162017-0016„Охрана на обекти на Българското национално радио“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена760000.0079713000 2017-06-29 10:32:312017-08-07 17:00:002017-06-29 10:59:56760000.00
000012017013900349-2017-00142017-0014„Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена50000.0066114000BG4112017-06-08 14:19:232017-07-03 17:00:002017-06-08 14:51:0450000.00
000012017013800349-2017-00152017-0015„Проектиране и изпълнение на СМР на редакционен комплекс на програма „Радио София“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство приключена400000.0045200000BG4112017-06-08 14:18:122017-07-10 17:00:002017-06-08 15:25:04400000.00
000012017015890649862017-O-003„Комплексно решение за контрол и експлоатация на безжична интернет свързаност в Българското национално радио“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.0050312310BG4112017-06-06 10:05:182017-06-13 17:00:002017-06-06 10:11:5270000.00
000012017013600349-2017-00132017-0013„Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена200000.0039100000 2017-06-01 14:17:482017-06-23 17:00:002017-06-01 16:26:29200000.00
000012017013500349-2017-00122017-0012„Осигуряване на фиксирани телекомуникационни услуги за нуждите на Българското национално радио“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена1200000.0064211000 2017-06-01 14:16:252017-07-10 17:00:002017-06-01 15:30:051200000.00
000012017013590641952017-O-002„Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявапрекратена 34110000BG4112017-05-11 15:58:282017-05-18 17:00:002017-05-11 16:10:4330000.00
000012017013300349-2017-00112017-0011Текущи ремонти в сградите на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена400000.0045000000BG4112017-04-28 16:29:422017-05-29 00:00:002017-04-28 16:57:04400000.00
000012017013200349-2017-00102017-0010„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР - София, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена600000.0050110000BG4112017-04-07 12:59:332017-05-15 17:00:002017-04-07 13:57:03600000.00
000012017013100349-2017-00092017-0009„Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена90000.0030192000 2017-04-03 16:03:422017-04-24 17:00:002017-04-03 16:27:4690000.00
000012017013000349-2017-00082017-008"Доставка на електрическа енергия по три обособени позиции - ниско напрежение за обекти на Българското национално радио в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по три обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена180000.0009310000 2017-03-09 13:30:19 2017-03-09 13:33:15180000.00
000012018017090617762017-О-001Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена70000.0048223000BG4112017-02-24 12:06:162017-03-06 17:00:002017-02-24 12:10:2470000.00
000012017012800349-2017-00072017-0007Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена600000.0064212000-5BG4112017-02-16 11:05:572017-03-27 00:00:002017-02-16 12:24:56600000.00