Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012017014500349-2017-00202017-0020Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена165000.0072318000BG4112017-09-29 10:30:222017-11-06 17:00:002017-09-29 11:24:25165000.00
000012017014700349-2017-00212017-0021"Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена2500000.0030200000 2017-10-06 10:53:512017-11-15 17:00:002017-10-06 13:55:562500000.00
000012017014800349-2017-00222017-0022"Доставка и монтаж на стелажи за съхранение на ленти в Лентохранилище Боровец"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена110000.0039131100BG4122017-10-06 11:00:402017-11-15 17:00:002017-10-06 14:09:34110000.00
000012017015000349-2017-00242017-0024"Доставка на рекламни материали за нуждите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена185000.0022460000 2017-10-26 13:09:252017-12-04 17:00:002017-10-26 15:30:54185000.00
000012017015100349-2017-00252017-0025„Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена755000.0009310000 2017-10-26 13:12:062017-12-04 17:00:002017-10-26 16:11:38755000.00
000012017015200349-2017-00262017-0026"Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, внедряване и поддръжка на нови технологии за нуждите на БНР, за период от три години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена1100586.0048218000BG4112017-10-27 14:24:252017-12-06 17:00:002017-10-27 14:48:261100586.00
000012017015300349-2017-00272017-0027"Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена150000.0048443000 2017-11-23 15:42:582017-12-15 17:00:002017-11-23 16:35:19150000.00
000012017015400349-2017-00282017-0028„Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена110000.0066510000 2017-11-29 15:11:142018-01-08 17:00:002017-11-29 15:46:44110000.00
000012018015990710442017-О-006"Доставка на натурална минерална и трапезна вода за нуждите на Българското национално радио"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена40000.0015981000-8 2017-12-01 16:23:072017-12-08 17:00:002017-12-01 16:33:0640000.00
000012017015700349-2017-00292017-0029"Доставка на видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена200000.0032000000 2017-12-07 12:23:172018-01-15 17:00:002017-12-07 13:35:55200000.00
000012017015800349-2017-00312017-0031"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена665000.0030199770 2017-12-21 10:59:182018-01-30 17:00:002017-12-21 14:17:29665000.00
000012018016000349-2018-00022018-0002"Доставка на топлинна енергия за сградите на Българското национално радио на бул. „Драган Цанков“ № 4 и бул. „Цариградско шосе“ № 111“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена120000.0009323000BG4112018-01-17 16:14:12 2018-01-17 16:33:52120000.00
000012018016100349-2018-00032018-0003"Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радио"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки възложена200000.0060112000BG4112018-01-25 09:11:42 2018-01-25 16:17:27200000.00
000012017015600349-2017-00302017-0030„Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР„ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена800000.0039717200 2017-12-07 12:20:282018-01-15 17:00:002017-12-07 13:33:32800000.00
000012018016200349-2018-00042018-0004"Национално представително маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги затворена50000.0079320000 2018-02-14 09:18:392018-03-26 17:00:002018-02-14 14:33:3650000.00
000012018016300349-2018-00052018-0005„Доставка на тонер касети за копирни и печатащи устройства за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки затворена400000.0030125100 2018-03-09 13:50:282018-04-17 17:00:002018-03-09 14:03:05400000.00
000012018016790739832018-O-001"Осигуряване на антивирусен продукт за сигурност на техниката на БНР"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявазатворена70000.0048223000BG4112018-03-15 09:14:052018-03-26 17:00:002018-03-19 13:06:5470000.00
000012018016790743002018-O-002„Доставка на кабели и кабеловодни системи"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявазатворена70000.0031320000 2018-03-27 10:02:042018-04-03 17:00:002018-03-27 10:51:0970000.00
000012016011090561882016-O-003„Осигуряване на информация за избирателната активност и резултатите от избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена33500.0079320000BG4112016-09-02 16:36:472016-09-12 17:00:002016-09-02 16:48:0833500.00
000012018016400349-2018-00062018-0006"Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за обекти на БНР в цялата страна по регулирани цени от краен снабдител по обособени позиции"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без публикуване на обявление за поръчкадоставки отворена235000.0009310000 2018-03-15 09:11:40 2018-03-15 11:27:25235000.00
00001201701449030986Осигуряване на канцеларски материали за нуждите на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки прекратена   2014-11-05 11:48:47 2014-11-05 12:33:460.00
000012014003200349-2014-0010Хигиенизиране и почистване сградите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги прекратена   2014-11-06 15:19:33 2014-11-06 15:34:100.00
000012016009800349-2016-00062016-006Доставка на специализирано компютърно оборудване за нуждите на БНР, услуги по поддръжка и управление на поддръжката на дставкитеОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки прекратена 48820000, 30123000, 50320000, 50323000BG4112016-04-04 15:18:042016-05-16 17:00:002016-04-04 16:11:15428000.00
000012016009900349-2016-00072016-007Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания за нуждите на БНР по две обособени позиции:1. Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на БНР; 2. Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги прекратена 63512000, 55110000 2016-04-06 11:44:532016-05-04 17:00:002016-04-06 11:54:41250000.00
000012017014490526522016-ПП-09Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки прекратена 39800000, 33761000, 33763000 2016-04-13 13:50:212016-04-22 17:00:002016-04-13 14:04:3066000.00