Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014003400349-2014-0017Осигуряване на комуникационни услуги за нуждите на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-11-06 16:36:26 2014-11-06 16:39:330.00
000012014003500349-2013-0017Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за нуждите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-11-06 16:41:52 2014-11-07 11:01:240.00
00001201400370034-2011-0026Доставка на горива за нуждите на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-11-07 12:46:51 2014-11-07 12:51:340.00
000012014004000349-2014-0012Доставка на резервни части и услуги по ремонт на компютърна и периферна техникаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-11-11 11:18:25 2014-11-11 11:33:570.00
000012014004300349-2013-0012Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС по 8 обособени позиции: 1. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на БНР-София; 2. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Видин; 3. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Шумен; 4. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Варна; 5. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Благоевград; 6. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Пловдив; 7. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС Стара Загора; 8. Доставка на резервни части, акумулатори и консумативи, сервизно обслужване и почистване на МПС на РРС БургасОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-11-17 10:23:50 2014-11-17 10:28:250.00
000012015005100349-2013-00012013-01Разработка, развитие и поддържане на интернет портала на БНР - bnr.bgОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2015-02-03 15:34:30 2015-02-03 15:37:53368000.00
000012015005500349-2015-00032015-03Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи по 6 обособени позиции: 1. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Варна; 2. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Шумен; 3. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Видин; 4. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Стара Загора; 5. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Благоевград; 6. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС ПловдивОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 50112000, 50112300 2015-03-27 12:59:012015-05-07 17:00:002015-03-27 15:12:2941000.00
000012015005700349-2014-0013Решение за управление на архив, квалифициран трансфер и система за извличане от звуков архив с интеграция със съществуващите работни системи в Българското национално радио ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2015-04-21 14:13:46 2015-04-21 14:15:510.00
000012015005800349-2015-00052015-05Основните дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, включват: 1.Дейност 1: Извършване на пълен инженерен одит на съществуващата предавателна мрежа за излъчване на програмите на БНР, в това число: Инженерен одит, включващ обхождане на всички съществуващи точки за разпространение съгласно Техническото задание, пълно описание на съществуващата апаратура със снимков материал и характеристика на излъчения сигнал, анализ и оценка на текущото състояние и измерване на основните параметри на модулацията и аудио сигнала в режим на реално излъчване на програмите доставяни от студията на БНР; Извършване на дистанционно измерване на характеристиките на сигнала на програмите на БНР и изработване на цифров модел за визуализация на резултатите, съобразно териториалния обхват на изследваните програми и съгласно Техническото задание; Изготвяне на анализ и препоръки за оптимизация на радио предавателната мрежа функционираща на територията на страната, включващи препоръки за оптимизиране колокацията на радио предавателните съоръжения и техните работни мощности и препоръки за оптимизация на радио предавателната мрежа с цел увеличаване териториалното покритие на програмите на БНР. 2.Дейност 2: Изграждане на система за анализ и контрол на предавателните съоръжения - разработка и изграждане на специализирана система за непрекъснат анализ и контрол на параметрите на радиопредавателната мрежа, включващо: Изработване на план за 24-часов мониторинг на всички програми, излъчвани от БНР; Доставка и монтаж на съоръжения за осъществяване на непрекъснат мониторинг на програмите на БНР, в това число FM анализатори, модеми осигуряващи свързаност, работен софтуер, сървъри, работни станции и всичко необходимо за гарантиране стабилна и качествена работа на системата за мониторинг; Инсталация на съоръженията за мониторинг на обектите на колокация на радио предавателните съоръжения, излъчващи програмите на БНР; Инсталация на система за централизиран мениджмънт на оборудването за дистанционен мониторинг; Обучение на техническите лица на БНР, отговорни за мрежата за радио разпръскване, за работа със системата за мониторинг и контрол; Гаранционно обслужване на всички компоненти на системата. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 32344260, 50332000 2015-04-29 10:21:472015-06-08 17:00:002015-04-29 14:01:20416000.00
000012015005900349-2015-00062015-06Основни ремонти в сгради на БНР-София по две обособени позиции: 1.Основен ремонт на покрива на столова в ПРС на БНР-София; 2.Удължаване на покрива в ПД на БНР в парк ВитошаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 45200000 2015-05-11 10:28:422015-06-09 17:00:002015-05-11 12:01:0765000.00
000012015006000349-2015-00072015-07Поръчката включва монтаж и демонтаж на тръбно скеле, гипсова мазилка по компрометирани участъци на стени, реновиране на латексовото покритие по стени, репариране на цокъл по стълбищни рамена и площадки, доставка и монтаж на нови радиаторни решетки от ПДЧ плоскости, доставка на монтаж на декоративен материал за стени, репариране на дървен парапет, репариране на метални колонки на парапет, доставка и монтаж на ПВЦ первази и извозване на строителни отпадъци.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 45200000 2015-05-19 11:26:032015-06-16 17:00:002015-05-19 13:51:3526600.00
000012015006100349-2012-0004Доставка на компютърна техника за нуждите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2015-05-25 11:00:55 2015-05-25 11:05:490.00
000012015006200349-2015-00082015-08Поръчката включва машинно полагане на топлоизолация между дървени ребра в подпокривното пространство , доставка и монтаж на противопожарна облицовка по ребра покрив, почистване на ламаринен покрив и улуци, нанасяне на изолационен материал с UV защита на компрометирани участъци по покрива , репариране на покривното покритие ,товарене и извозване на строителни отпадъци. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 45200000 2015-06-08 11:12:022015-07-06 17:00:002015-06-08 13:51:1437000.00
000012015006300349-2015-00092015-09Българското национално радио, наричано по-нататък БНР, провежда открита процедура за избор на доставчик на активна електрическа енергия и кординатор балансираща група средно напрежение за БНР гр. София, РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград, град Благоевград.Възложителят ще заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена, предложена от избрания изпълнител, която трябва да включва както цената на енергията, така и разходите за балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно такса за участие в балансираща група. Възложителят се определя като непряк член на стандартната балансираща група с координатор изпълнителя. Изпълнителят осигурява на възложителя услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена 09310000 2015-06-25 13:26:342015-08-04 17:00:002015-06-25 15:30:43676000.00
000012015006400349-2015-00102015-010Предмет на настоящата обществена поръчка за обособена позиция 1 е осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания на сллужители на БНР. Предмет на настоящата обществена поръчка за обособена позиция 2 е хотелско настаняване при служебните пътувания на сллужители на БНР.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 60400000, 55110000 2015-07-13 12:15:492015-08-10 17:00:002015-07-13 15:13:49160000.00
000012015006500349-2015-00112015-011Изработване съгласно изискванията на техническото задание на инвестиционни технически проекти по части - архитектура и интериори, акустика, силнотоково електрозахранване, структурна кабелна система, отопление и климатизация, безопасост и здраве и пожарна безопасност. Изпълнение на строително-монтажни работи по части както следва : • Архитектурна-строителна, интериори и акустика Демонтаж на съществуващи акустически облицовки, вентилационна шахта на старата климатична инсталация , студийният прозорец между апаратна №7 и студио №7, подови настилки, фасадна дограма , дървени акустични тавани . Изпълнение на нов студиен прозорец , нова акустична облицовка по стени и тавани, реновационни дейности по съществуващите обемни дървени акустични елементи и капаци на прозорците, подмяна на подова настилка с модулна акустична настилка, подмяна на фасадна дограма с алуминиева дограма с технически характеристики - алуминиев профил 8 см. с прекъснат термомост, стъклопакет троен с бяло стъкло и звукоизолация – за студио R ≥ 37dB и за апаратна R ≥ 32dB, доставка и монтаж на звукопоглъщащи растерни тавани с висока плътност, с оптично декоративно покритие и коефициент ва звукопоглъщане α ≥ 0,8, монтирани на стандартна конструкция за растерен таван 60х60 см и реновиране на съществаща дървена ламперия. • Силнотокови електроинсталации Демонтаж на всички съществуващи силнотокови инсталации. Изпълнение на нови силнотокови електроинсталации , както следва: - работно осветление за студийните комплекси, гарантирано от централната UPS станция в ТС, като по този начин да изпълнява и ролята на аварийно такова - общо /допълващо/ осветление в технологичните помещения и общо осветление съгласно БДС, - евакуационно осветление - технологично силнотоково електрозахранване с 220 V за студийните комплекси - нетехнологично силнотоково електрозахранване с 220 V за студийните комплекси - технологична заземителна инсталация, изпълняваща ролята и на защитна такава за технологичната апаратура - защитна заземителна инсталация за нетехнологичните консуматори - силнотокови ел. инсталации за контакти - общи нужди, в коридора и преддверието - магистрални етажни линии от ЕРТ, обезпечаващи по-горе описаните инсталации - студийни обектови разпределителни ел.табла за 220 V • Структурна кабелна система (СКС) Демонтаж на вички стари инсталации на СКС. Изпълнение на нови структурни кабелни системи , както следва: - компютърна мрежа; - телефонна мрежа; - технологична мрежа; - пожароизвестителна мрежа; - заземителна инсталация; - кабелна телевизия и радио; - часовникова инсталация; • Отопление и климатизация Демонтаж на стари отоплителни инсталации. Изпълнение на нови отоплителна, общообемна вентилационна инсталация и климатична VRV системa за студия и апаратни, при изчислителна климатична температура : - температура на въздуха зима 22ºС - относителна влажност зима до 30% - температура на въздуха лято 26ºС - относителна влажност лято до 70% - подвижност на въздуха мах 0,2 м/с - min количество пресен въздух 30 m³/h за човек - Акустични изисквания към климатичните инсталации спрямо работната среда и нива на шум: за Студио NR 20, за Звуко- Режисьорска Кабина NR 25 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 71000000 2015-07-22 14:25:322015-08-26 17:00:002015-07-22 14:51:37325000.00
000012015006600349-2015-00122015-012за обособена позиция 1 Демонтаж на бетонов фундамент , демонтаж на плочи теракот , демонтаж на метална жалюза , сваляне на компрометирана мазилка от стени и таван, хидроизолиране на бетонова стена, репариране на стени и тавани, доставка и монтаж на конструкция и пана 60/60 за окачен таван в коридор сутерен, доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 0.70/150 със стационарен комарник, доставка и монтаж на хетерогенна винилова настилка, репарациони работи по ламаринена обшивка покрив, почистване и извозване на строителни отпадъци за обособена позиция 2 Изнасяне и внасяне на мебели с разкачане на техниката, облепване и покриване с полиетилен и тиксо, демонтаж на настилка, подравняване на основата на настилката с бързо съхнещ разтвор, репариране на стени, доставка и монтаж на твърда ПВЦ - ламелна настилка висок клас, доставка и монтаж на бленди от фурнировано ПДЧ – 10 бр., ремонт и подмяна на декоративни орнаменти от дърво – 10 м2, реновиране на врати – 16 м2, подмяна на луминисцентни тела, събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъциОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45200000, 45400000 2015-07-23 14:39:542015-08-25 17:00:002015-07-23 15:02:3027000.00
000012015006700349-2015-00132015-013Поръката включва монтаж и демонтаж на тръбно скеле, гипсова мазилка по компрометирани участъци на стени, реновиране на латексовото покритие по стени, репариране на цокъл по стълбищни рамена и площадки, доставка и монтаж на нови радиаторни решетки от ПДЧ плоскости, доставка на монтаж на декоративен материал за стени, репариране на дървен парапет, репариране на метални колонки на парапет, доставка и монтаж на ПВЦ первази и извозване на строителни отпадъци.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 45200000 2015-07-24 11:08:232015-08-27 17:00:002015-07-24 11:30:0626600.00
000012015007000349-2015-00152015-15Нарастването на броя SQL сървъри в БНР, необходимостта от архивиране на Аудио файлове от всички системи “DALET”, както и големия брой виртуални сървъри в HYPER-V средата на БНР, поражда необходимостта от изграждане на комплексно решение за управление и контрол на архивирането и възстановяването на компютърни системи на БНР. Максималният срок за изпълнение на поръчката е 45 календарни дни от сключването на договор. Оферти, съдържащи срок за изпълнение на поръчката, по дълъг от посочения максимален срок за изпълнение, ще бъдат отстранявани. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 35710000 2015-09-07 13:18:172015-10-05 17:00:002015-09-07 13:55:4075000.00
000012015007200349-2015-00162015-016Изработване съгласно изискванията на техническото задание на инвестиционни технически проекти по части - архитектура и интериори, акустика, силнотоково електрозахранване, структурна кабелна система, отопление и климатизация, безопасост и здраве и пожарна безопасност. Изпълнение на строително-монтажни работи по части както следва : • Архитектурна-строителна, интериори и акустика Демонтаж на съществуващи акустически облицовки, подови настилки,преградна стена и фасадна дограма . Изпълнение на нова акустична облицовка по стени и тавани, реновационни дейности по съществуващите обемни дървени акустични елементи, подмяна на подова настилка с модулна и рулонна акустична ПВЦ настилка, подмяна на фасадна дограма с алуминиева дограма с технически характеристики - алуминиев профил 8 см. с прекъснат термомост, стъклопакет троен с бяло стъкло и звукоизолация – за студио R ≥ 37dB и за апаратна R ≥ 32dB, доставка и монтаж на звукопоглъщащи растерни тавани с висока плътност, с оптично декоративно покритие и коефициент на звукопоглъщане α ≥ 0,8, монтирани на стандартна конструкция за растерен таван 60х60 см и реновиране на съществаща дървена ламперия. • Силнотокови електроинсталации Демонтаж на всички съществуващи силнотокови инсталации. Изпълнение на нови силнотокови електроинсталации , както следва: - работно осветление , гарантирано от централната UPS станция в ТС, като по този начин да изпълнява и ролята на аварийно такова - общо /допълващо/ осветление в технологичните помещения и общо осветление съгласно БДС, - евакуационно осветление - технологично силнотоково електрозахранване с 220 V - нетехнологично силнотоково електрозахранване с 220 V - технологична заземителна инсталация, изпълняваща ролята и на защитна такава за технологичната апаратура - защитна заземителна инсталация за нетехнологичните консуматори - силнотокови ел. инсталации за контакти - общи нужди - магистрални етажни линии от ЕРТ, обезпечаващи по-горе описаните инсталации - обектови разпределителни ел.табла за 220 V • Структурна кабелна система (СКС) Демонтаж на вички стари инсталации на СКС. Изпълнение на нови структурни кабелни системи , както следва: - компютърна мрежа; - телефонна мрежа; - технологична мрежа; - пожароизвестителна мрежа; - заземителна инсталация; - кабелна телевизия и радио; - часовникова инсталация; • Отопление и климатизация Демонтаж на стари отоплителни инсталации. Изпълнение на нови отоплителна и климатична системa , при изчислителна климатична температура : - температура на въздуха зима 20ºС ± 2ºС - температура на въздуха лято 24ºС ± 2ºС. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 71000000 2015-10-08 09:43:572015-11-05 17:00:002015-10-08 10:37:58300000.00
000012015007300349-2015-00172015-17Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 72318000 2015-10-09 10:14:332015-11-06 17:00:002015-10-09 11:39:03132000.00
00001201500740034-2015-00182015-18Поръчката включва следното: ПОДОБЕКТ № 1 - Реновиране на стени, доставка и монтаж на конструкция и пана 60/60 см.за растерен окачен таван тип "Армстронг", доставка и монтаж на устойчива на износване ламелна настилка с ПВЦ подложка, доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 60/120 см., доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 4х18 за монтаж в окачен растерен таван. ПОДОБЕКТ № 2 - Репариране на стени, подмяна на пана 60/60 от таван с почистване на Реновиране на стени, доставка и монтаж на конструкция и пана 60/60 см.за растерен окачен таван тип "Армстронг", доставка и монтаж на устойчива на износване ламелна настилка с ПВЦ подложка, доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 60/120 см, доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 4х18 за монтаж в окачен растерен таван.носещата конструкция, доставка и монтаж на ПВЦ дограма, доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела за открит монтаж тип 2х18W с електронен стартер и огледална разсейвателна решетка, пренасяне и извозване на строителни отпадъци. ПОДОБЕКТ № 3 – Циментова замазка за наклон, доставка и монтаж на гранитогрес по подове, доставка и полагане на топлоизолация и силикатна мазилка по стени, доставка и монтаж на растерен окачен таван с пана 60/60 см, доставка и монтаж на ГК на конструкция по стени, Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци с фикс и крило - размер 145/135 ( крило 40/135 см.) и механизъм за дистанционно затваряне, доставка и монтаж на ЛОТ 4х18 W с електронно захранване в окачен таван 60/60 см, монтаж на ПП датчици по окачен таван, доставка и монтаж на контакти, доставка и монтаж на ключове за осветление, пренасяне и извозване на строителни отпадъци. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 45200000 2015-10-15 11:53:042015-11-12 17:00:002015-10-15 12:25:2234000.00
000012015007500349-2015-00192015-19Изнасяне и внасяне на мебели и оборудване, защита с полиетилен и фолио, демонтаж на чугунени тръби, разкъртване и замонолитване на отвори между етажите и стените, доставка и монтаж на тръби ПВЦ ф110, реновиране на стени, направа на течна хидроизолация, доставка и монтаж на алуминиева дограма и пренасяне и извозване на строителни отпадъци.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена 45000000, 45200000 2015-10-26 11:41:172015-11-23 17:00:002015-10-26 12:56:0626000.00
000012015007600349-2015-00202015-20Закупуване на допълнителни лицензи за системата „ДАЛЕТ“, софтуерна поддръжка за 3 годишен срок за всички сайтове. Ценово предложение при формиране на допълнителен сайт, както и неговата софтуерна поддръжка. Ценово предложение за миграция към нова версия, за всички сайтове.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 48521000 2015-10-27 10:06:022015-12-07 17:00:002015-10-27 10:36:061300000.00
000012015007800349-2015-00212015-21Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване и застраховка на имуществото на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена 66510000 2015-10-30 13:27:432015-11-27 17:00:002015-10-30 13:48:0180000.00