Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012014001600349-2013-0003Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система "Конто"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги приключена   2014-11-04 13:20:22 2014-11-04 14:21:190.00
000012014001400349-2012-0021Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г. за района на гр. Велико Търново и за района на гр. Попово по две обособени позиции:1. Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г. за района на гр. Велико Търново; 2.Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г. за района на гр.ПоповоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-30 14:44:50 2014-10-30 15:39:07190800.00
000012014001300349-2014-0006Охрана на обекти на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-29 15:54:10 2014-10-29 15:55:49580471.00
000012014001200349-2013-0002Техническа поддръжка и развитие на програма „Бинар“ на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-29 15:41:27 2014-10-29 15:46:19154000.00
000012014001100349-2013-0006Предоставяне на специализирана финансова и валутна информацияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-29 15:22:02 2014-10-29 15:30:26221100.12
000012014001000349-2013-0014Предоставяне на експертна информационна услуга – борсов и валутен коментарОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-29 15:10:34 2014-10-29 15:16:0045000.00
000012014000900349-2014-0003Доставка на мултимедийно оборудване, системи и консумативи по две обособени позиции: 1. Видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи; 2. Прожекционен екран и консумативи"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-10-27 14:42:21 2014-10-27 14:47:260.00
00001201601209030910Кетъринт услуги по пет обособени позицииПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваприключена   2014-10-27 14:33:39 2014-10-27 14:36:290.00
000012014000700349-2011-0006Хигиенизиране и почистване сградите на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги приключена   2014-10-22 14:57:54 2014-10-22 15:16:080.00
000012014000600349-2014-0002Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи (рамкови споразумения)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-10-22 14:27:11 2014-10-22 14:44:460.00
000012014000500349-2014-0009Ремонтни дейности на сграден фонд в сградите на БНР-София и регионални радиостанции (РРС) на БНР с четири обособени позиции:1.Текущи ремонти в сгради на БНР-град София; 2. Текущ ремонт в сградата на РРС град Благоевград; 3. Основен ремонт на покрив над столова в ПРС на БНР-град София; 4. Основен ремонт на коридор на IV етаж в ПРС на БНР-град СофияОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена   2014-10-22 13:42:12 2014-10-22 13:46:090.00
000012014000400349-2014-0008Ремонтни дейности на сграден фонд на регионални радиостанции (РРС) на БНР в град Стара Загора и град Шумен по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на емисионни студия и апаратни за радио-производство в сградата на РРС град Стара Загора; 2. Текущ ремонт на работни места, фоайета, покрив и прилежащи елементи към него, водосточни тръби и външни стени в сградата на РРС град ШуменОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителство приключена   2014-10-21 17:02:09 2014-10-22 14:04:150.00
000012014000200349-2014-0015Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: 1. Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжение за БНР; 2. Доставка на осветление за сградните инсталации в БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки приключена   2014-10-13 15:17:07 2014-10-13 17:02:560.00