Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012015008400349-2015-00242015-24Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР София, РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща групаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена 09310000 2015-11-27 15:19:29 2015-11-27 15:47:2690000.00
000012016011190559512016-O-002„Разработване на инвестиционен проект за пристройка - асансьор за хора с увреждания към съществуващия застроен обем на сграда за култура и изкуство към сградата на РРС Варна“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена10000.0071240000BG3312016-08-30 10:49:202016-09-09 17:00:002016-08-30 10:55:5510000.00
000012016012000349-2016-00112016-011„Комплексно почистване и хигиенизиране на сградите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена400000.0090900000BG4112016-12-13 13:19:122017-01-19 17:00:002016-12-13 13:23:22400000.00
000012016012100349-2016-00122016-012„Наземно аналогово радиоразпръскване на програмите на БНР, съгласно издадено от КРС решение №00761 от 21.07.2008г. на територията на Република България“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена30000000.0064228200BG4112016-12-30 13:20:542017-02-08 17:00:002016-12-30 13:33:1530000000.00
000012017012200349-2017-0012017-001„Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане и гориво за отопление за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на БНР; Обособена позиция № 2 Доставка на гориво за отопление за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена 09010000BG4112017-01-13 11:05:09 2017-01-13 11:11:251540000.00
000012017013100349-2017-00092017-0009„Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 ЗОП“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена90000.0030192000 2017-04-03 16:03:422017-04-24 17:00:002017-04-03 16:27:4690000.00
000012017013200349-2017-00102017-0010„Следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на БНР - София, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи, принадлежности към тях и почистване“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена600000.0050110000BG4112017-04-07 12:59:332017-05-15 17:00:002017-04-07 13:57:03600000.00
000012017013300349-2017-00112017-0011Текущи ремонти в сградите на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителство възложена400000.0045000000BG4112017-04-28 16:29:422017-05-29 00:00:002017-04-28 16:57:04400000.00
000012017013600349-2017-00132017-0013„Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на БНР”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена200000.0039100000 2017-06-01 14:17:482017-06-23 17:00:002017-06-01 16:26:29200000.00
000012017013900349-2017-00142017-0014„Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена50000.0066114000BG4112017-06-08 14:19:232017-07-03 17:00:002017-06-08 14:51:0450000.00
000012017014000349-2017-00162017-0016„Охрана на обекти на Българското национално радио“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена760000.0079713000 2017-06-29 10:32:312017-08-07 17:00:002017-06-29 10:59:56760000.00
000012017014100349-2017-00172017-0017"ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА БНР ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена240000.0022460000; 22458000BG4112017-07-27 10:45:102017-09-04 17:00:002017-07-27 11:00:37240000.00
000012017014200349-2017-00182017-0018„ДОБРОВОЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА БНР ЧРЕЗ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена310000.0066512220BG4112017-07-27 11:05:582017-09-04 17:00:002017-07-27 11:30:30310000.00
000012017014400349-2017-00192017-0019Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативиОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена2500000.0032000000BG4112017-09-04 15:02:162017-10-12 17:00:002017-09-04 15:37:002500000.00
000012017014500349-2017-00202017-0020Комплексно решение за управление и разпространяване на мултимедийните платформи на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена165000.0072318000BG4112017-09-29 10:30:222017-11-06 17:00:002017-09-29 11:24:25165000.00
000012017014700349-2017-00212017-0021"Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена2500000.0030200000 2017-10-06 10:53:512017-11-15 17:00:002017-10-06 13:55:562500000.00
000012017015000349-2017-00242017-0024"Доставка на рекламни материали за нуждите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена185000.0022460000 2017-10-26 13:09:252017-12-04 17:00:002017-10-26 15:30:54185000.00
000012017015100349-2017-00252017-0025„Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена755000.0009310000 2017-10-26 13:12:062017-12-04 17:00:002017-10-26 16:11:38755000.00
000012017015200349-2017-00262017-0026"Доставка на софтуерни продукти на Майкрософт, внедряване и поддръжка на нови технологии за нуждите на БНР, за период от три години"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена1100586.0048218000BG4112017-10-27 14:24:252017-12-06 17:00:002017-10-27 14:48:261100586.00
000012017015300349-2017-00272017-0027"Абонаментно поддържане на подсистеми на програмния продукт "Аладин"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслуги възложена150000.0048443000 2017-11-23 15:42:582017-12-15 17:00:002017-11-23 16:35:19150000.00
000012017015400349-2017-00282017-0028„Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване за нуждите на БНР“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена110000.0066510000 2017-11-29 15:11:142018-01-08 17:00:002017-11-29 15:46:44110000.00
000012018015990710442017-О-006"Доставка на натурална минерална и трапезна вода за нуждите на Българското национално радио"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявавъзложена40000.0015981000-8 2017-12-01 16:23:072017-12-08 17:00:002017-12-01 16:33:0640000.00
000012017015600349-2017-00302017-0030„Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжения за БНР“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на осветление за сградните инсталации в БНР„ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена800000.0039717200 2017-12-07 12:20:282018-01-15 17:00:002017-12-07 13:33:32800000.00
000012017015700349-2017-00292017-0029"Доставка на видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена200000.0032000000 2017-12-07 12:23:172018-01-15 17:00:002017-12-07 13:35:55200000.00
000012017015800349-2017-00312017-0031"Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на БНР"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена665000.0030199770 2017-12-21 10:59:182018-01-30 17:00:002017-12-21 14:17:29665000.00