Българско национално радио

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
00001201400189030986Осигуряване на канцеларски материали за нуждите на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-05 11:48:47 2014-11-05 12:33:460.00
00001201400219030205Предоставяне на облачни услуги, видео стрийминг и пренос на данни за нуждите на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги    2014-11-05 14:17:42 2014-11-05 14:28:5766000.00
00001201400239031251Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-05 15:11:50 2014-11-05 15:13:370.00
00001201400269021897Застраховка "Автокаско" на МПС, застраховка "Гражданска отговорност" и злополука на лицата при пътуване и застраховка на имуществото на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги    2014-11-05 16:37:42 2014-11-05 16:43:4538204.15
00001201400339026685Избор на изпълнител за доставка на кабели и кабеловодни системиПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-06 15:42:39 2014-11-06 15:52:290.00
00001201400429031142Изработка и доставка на рекламни материали по 4 обособени позиции: 1. Изработка и доставка на рекламни материали; 2. Изработка и доставка на рекламни сувенири и подаръци; 3. Изработка и доставка на табели; 4. Изработка на външна рекламаПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки    2014-11-13 11:23:09 2014-11-13 11:26:100.00
000012014000200349-2014-0015Доставка на енергоефективни компоненти за сградните инсталации на БНР по две обособени позиции: 1. Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на климатични съоръжение за БНР; 2. Доставка на осветление за сградните инсталации в БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена   2014-10-13 15:17:07 2014-10-13 17:02:560.00
000012014000600349-2014-0002Доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи (рамкови споразумения)ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена   2014-10-22 14:27:11 2014-10-22 14:44:460.00
000012014000900349-2014-0003Доставка на мултимедийно оборудване, системи и консумативи по две обособени позиции: 1. Видео и мултимедийно оборудване, системи и консумативи; 2. Прожекционен екран и консумативи"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена   2014-10-27 14:42:21 2014-10-27 14:47:260.00
000012014001300349-2014-0006Охрана на обекти на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена   2014-10-29 15:54:10 2014-10-29 15:55:49580471.00
000012014002200349-2014-0005Доставка на консумативи за компютърна периферна техника. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена   2014-11-05 14:33:54 2014-11-05 14:38:450.00
000012014003400349-2014-0017Осигуряване на комуникационни услуги за нуждите на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена   2014-11-06 16:36:26 2014-11-06 16:39:330.00
000012014004000349-2014-0012Доставка на резервни части и услуги по ремонт на компютърна и периферна техникаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставки възложена   2014-11-11 11:18:25 2014-11-11 11:33:570.00
00001201500539036582Застраховане "Автокаско" на МПС, застраховка "Гражданска отговорност" и злополука на лицата при пътуване и застраховка на имуществото на БНРПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 66514110, 66516000, 66515000 2014-11-25 14:05:232014-12-04 17:00:002014-11-25 14:11:3240000.00
000012015005500349-2015-00032015-03Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи по 6 обособени позиции: 1. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Варна; 2. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Шумен; 3. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Видин; 4. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Стара Загора; 5. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС Благоевград; 6. Сервизно обслужване на автомобилите, почистване на МПС, доставка на резервни части, акумулатори и консумативи на МПС на РРС ПловдивОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 50112000, 50112300 2015-03-27 12:59:012015-05-07 17:00:002015-03-27 15:12:2941000.00
000012015006900349-2015-00142015-014Поръчката включва сервизно обслужване на леки автомобили, собственост на РРС Шумен. - ФОРД ФОКУС 1,6 БЕНЗИН – 2002 г.; ФОРД ФОКУС 1,6 БЕНЗИН - 2006 г.; ПЕЖО 206 1.4 БЕНЗИН – 2007 г.;ОПЕЛ АСТРА 1.4 БЕНЗИН – 2008 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена 50112000, 50112300 2015-08-20 13:51:372015-08-24 17:00:002015-08-20 15:32:325000.00
000012015007300349-2015-00172015-17Мултимедийните платформи на БНР включват видео и аудио стриймове, както и файлове за сайтовете на БНР. Представеното комплексно решение трябва да предоставя възможност за тяхното управление и разпространение.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 72318000 2015-10-09 10:14:332015-11-06 17:00:002015-10-09 11:39:03132000.00
000012015007600349-2015-00202015-20Закупуване на допълнителни лицензи за системата „ДАЛЕТ“, софтуерна поддръжка за 3 годишен срок за всички сайтове. Ценово предложение при формиране на допълнителен сайт, както и неговата софтуерна поддръжка. Ценово предложение за миграция към нова версия, за всички сайтове.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 48521000 2015-10-27 10:06:022015-12-07 17:00:002015-10-27 10:36:061300000.00
000012015007800349-2015-00212015-21Застраховане „Автокаско“ на МПС, застраховка „Гражданска отговорност“ и злополука на лицата при пътуване и застраховка на имуществото на БНРОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслуги възложена 66510000 2015-10-30 13:27:432015-11-27 17:00:002015-10-30 13:48:0180000.00
000012015008300349-2015-00232015-23„Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр.София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАСъстезателна процедура с договарянедоставки възложена 09310000 2015-11-27 12:58:372016-01-04 17:00:002015-11-27 14:30:34676000.00
000012015008400349-2015-00242015-24Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на БНР София, РРС Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща групаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениедоставки възложена 09310000 2015-11-27 15:19:29 2015-11-27 15:47:2690000.00
000012016008900349-2016-00022016-002Осигуряване на превозни документи (абонаментни карти) за обществен градски транспорт на територията на Столична община за служители на Българското национално радиоОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена 60112000BG4112016-01-12 11:59:032016-01-18 17:00:002016-01-12 12:37:17100000.00
000012017013190507722016-ПП-02Почистване на сградите на БНР - РРС ПловдивПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги възложена 90911200BG4212016-02-25 10:39:232016-03-09 17:00:002016-02-25 10:51:5364800.00
000012016009300349-2016-00042016-004Разработване на нови функционалности и поддръжка на счетоводна система "Конто"ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАДоговаряне без предварително обявлениеуслуги възложена   2016-03-16 13:24:292016-03-25 17:00:002016-03-16 14:06:16130000.00
000012016011890521612016-ПП-06Доставка на кабели и кабеловодни системиПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставки възложена 31320000, 32521000, 32562000 2016-04-06 13:22:152016-04-15 17:00:002016-04-06 13:31:1266000.00